Taisteal ó thaobh amuigh den AE

Léargas ginearálta

Féadtar earraí a thabhairt isteach atá taobh istigh de do liúntais saor ó dhleacht gan muirir iompórtála a íoc más rud é go bhfuil tú ag taisteal go hÉirinn ó na háiteanna seo:

Folaíonn na muirir iompórtála seo Dleacht Custam, Dleacht Mháil agus Cáin Bhreisluacha (CBL). Má sháraíonn tú do liúntais, féadfaidh sé go mbeidh ort na muirir iompórtála seo a íoc ag an aerfort nó calafort teacht isteach. Ina theannta sin, tá toirmeasc ar earraí áirithe, agus tá roinnt eile faoi réir srianta. 

Ar aghaidh: Rialacha maidir le hearraí saor ó dhleacht