Cáin Chláraithe Feithiclí a Ríomh

An cháin a chur i bhfeidhm

An fheithicil a cheangal le catagóir CCF

Ní mór an fheithicil a chur isteach i gcatagóir CCF sular bhféadann na Coimisinéirí Ioncaim cinneadh a dhéanamh i leith an méid cánach atá iníoctha.

Tá cúig chatagóir ann, catagóir CCF A, B, C, D agus M.

Tá nasc ag na catagóirí seo le catagóirí cineálcheadaithe Eorpacha.

Catagóir A don CCF

Tá Catagóir A don CCF ann le haghaidh feithiclí paisinéirí lena n-áirítear carranna agus mionbhusanna. Ní fhéadfaidh na mionbhusanna seo níos mó ná ochtar agus tiománaí a iompar. Déantar tagairt do na feithiclí seo go ginireálta mar chatagóir M1 an Eoraip.Cuirtear san áireamh freisin sa chatagóir seo feithiclí áirithe N1 a bhfuil ceithre suíochán nó níos mó acu.

Tá an ráta CCF bunaithe ar astaíochtaí CO2 na feithicle tráth a déanta. Tá na hastaíochtaí CO2 ar Dheimhniú Comhréireachta (DC) feithicle.

Is í an CCF dlite ná an Praghas Díola ar an Margadh Oscailte (PDMO) iolraithe faoin ráta CCF, cé go mbaineann luachanna íosta chomh maith.

Rátaí agus íos-suimeanna atá iníoctha i gCatagóir A CCF d’Fheithiclí Díosail:

Rátaí agus íosmhéideanna atá iníoctha i gCatagóir A CCF
Astaíochtaí CO2 (CO2 g/km)Céatadán PDMO na feithicle atá iníoctha
0g/km suas go dtí 80g/km agus an méid sin san áireamh 14% nó €280, cibé acu is mó
Níos mó ná 80g/km suas go dtí 100g/km agus an méid sin san áireamh 15% nó €300, cibé acu is mó
Níos mó ná 100g/km suas go dtí 110g/km agus an méid sin san áireamh 16% nó €320, cibé acu is mó
Níos mó ná 110g/km suas go dtí 120g/km agus an méid sin san áireamh 17% nó €340, cibé acu is mó
Níos mó ná 120g/km suas go dtí 130g/km agus an méid sin san áireamh 18% nó €360, cibé acu is mó
Níos mó ná 130g/km suas go dtí 140g/km agus an méid sin san áireamh 19% nó €380, cibé acu is mó
Níos mó ná 140g/km suas go dtí 155g/km agus an méid sin san áireamh 23% nó €460, cibé acu is mó
Níos mó ná 155g/km suas go dtí 170g/km agus an méid sin san áireamh 27% nó €540, cibé acu is mó
Níos mó ná 170g/km suas go dtí 190g/km agus an méid sin san áireamh 30% nó €600, cibé acu is mó
Níos mó ná 190g/km suas go dtí 225g/km agus an méid sin san áireamh 34% nó €680, cibé acu is mó
Níos mó ná 225g/km 36% nó €720, cibé acu is mó

Ó 1 Eanáir 2019 ar aghaidh, beidh formhuirear 1% i bhfeidhm ar fheithiclí a thiomáintear le breosla díosail.  Is iad seo a leanas na rátaí CCF do na feithiclí seo:

Rátaí agus íosmhéideanna atá iníoctha i gCatagóir A CCF d’Fheithiclí Díosail
Astaíochtaí CO2 (CO2 g/km)Céatadán PDMO na feithicle atá iníoctha
0g/km suas go dtí 80g/km agus an méid sin san áireamh 15 % nó €300, cibé acu is mó
Níos mó ná 80g/km suas go dtí 100g/km agus an méid sin san áireamh 16 % nó €320, cibé acu is mó
Níos mó ná 100g/km suas go dtí 110g/km agus an méid sin san áireamh 17 % nó €340, cibé acu is mó
Níos mó ná 110g/km suas go dtí 120g/km agus an méid sin san áireamh 18 % nó €360, cibé acu is mó
Níos mó ná 120g/km suas go dtí 130g/km agus an méid sin san áireamh 19 % nó €380, cibé acu is mó
Níos mó ná 130g/km suas go dtí 140g/km agus an méid sin san áireamh 20 % nó €400, cibé acu is mó
Níos mó ná 140g/km suas go dtí 155g/km agus an méid sin san áireamh 24 % nó €480, cibé acu is mó
Níos mó ná 155g/km suas go dtí 170g/km agus an méid sin san áireamh 28 % nó €560, cibé acu is mó
Níos mó ná 170g/km suas go dtí 190g/km agus an méid sin san áireamh 31 % nó €620, cibé acu is mó
Níos mó ná 190g/km suas go dtí 225g/km agus an méid sin san áireamh 35 % nó €700, cibé acu is mó
Níos mó ná 225g/km 37 % nó €740, cibé acu is mó

Catagóir B don CCF

Tá feithiclí tráchtála, deartha agus monaraithe i gcomhair iompar earraí agus iad níos lú ná 3.5 tonna san áireamh i gCatagóir B don CCF. Déantar tagairt do na feithiclí seo mar catagóir N1 an Eoraip agus de ghnáth bíonn trí shuíocháin nó níos lú acu. Áirítear mótarcharbháin le Catagóir B don CCF. Tá tuilleadh eolais ar cháilíochtí do Chatagóir B ar fail i VRT Manual 1

Is ionann an CCF agus 13.3% den PDMO agus is é €125 an t-íosmhéid atá dlite go ginearálta.

Áfach, gearrtar bunráta €200 ar roinnt veaineanna N1 má bhí an méid seo a leanas acu i gcónaí:

 • níos lú ná ceithre shuíochán
 • agus
 • a mais luchtaithe níos mó ná 130% den mhais i seirbhís acu.

Catagóir C don CCF

Gearrtar €200 ar fheithiclí Catagóir C don CCF agus folaíonn an catagóir seo:

 • feithiclí tráchtála móra ( catagóir Eorpach N2 agus N3)
 • tarracóirí talmhaíochta 
 • busanna móra (catagóir Eorpach M2 agus M3)
 • agus
 • feithiclí níos mó ná 30 bliain d’aois tráth an chlárúcháin

Catagóir D don CCF

Tá Catagóir D don CCF ann le haghaidh feithiclí nach bhfuil orthu CCF a íoc agus folaíonn sé:

 • otharcharranna
 • cairríní bruscar
 • innill dóiteáin
 • rollóirí bóthair
 • agus
 • feithiclí úsáidte chun innealra tógála bóthair a iompar agus chuige sin amháin

Catagóir M don CCF

Áirítear in Catagóir M don CCF le gluaisrothar (catagóir Eorpach L1 go L7). Tá an muirear CCF bunaithe ar thoilleadh ciúbach (tc) an innill.

Is iad seo na rátaí:

 • €2 le haghaidh gach tc suas go 350
 • agus
 • €1 le haghaidh gach tc ina dhiaidh sin.

Féadtar an méid cánach a laghdú ansin chun aois an ghluaisrothair a chur san áireamh ar an gcaoi seo a leanas:

Laghdú ar an CCF ar ghluaisrothar chun aois a chur san áireamh
AoisLaghdú CCF
> 3 mhí agus < nó cothrom le 1 bhliain 10%
> 1 bhliain agus < nó cothrom le 2 bhliain 20%
> 2 bhliain agus < nó cothrom le 3 bliana 40%
> 3 bliana agus < nó cothrom le 4 bliana 50%
> 4 bliana agus < nó cothrom le 5 bliana 60%
> 5 bliana agus < nó cothrom le 7 mbliana 70%
> 7 mbliana agus < nó cothrom le 10 mbliana 80%
> 10 mbliana agus < nó cothrom le 30 bliain 90%
> 30 bliain 100%

Ar aghaidh: An luach a mheasúnú