Athchóirithe

Léargas ginearálta

Ó thaobh feithiclí de, ciallaíonn ‘athchóiriú’ go ndéanann tú mionathrú ar thréithe feithicle ionas go n-athrófar an cineálcheadú, nó sonraí tugtha ag clárúchán.

Tá trí bhealach ann ar a bhféadtar feithicil a athchóiriú:

  • feithicil nua agus neamhchláraithe a athchóiriú
  • feithicil a bhí cláraithe lasmuigh d’Éirinn sular cláraíodh í in Éirinn a athchóiriú
  • agus
  • feithicil a bhí cláraithe cheana féin in Éirinn a athchóiriú.

Leagann an rannán seo amach na céimeanna sa phróiseas athchóirithe feithicle.

Féadfar tuilleadh eolais mionsonraithe a fháil ar athchóirithe sa treoirleabhair cánach agus dleachta CCF.

Ar aghaidh: Frásaí coitianta