Cáin Chláraithe Feithiclí (CCF)

Nós imeachta ag an ionad SNTC

Carr athláimhe á chlárú

Má tá carr athláimhe á chlárú, tóg leat:

 • an deimhniú clárúcháin eachtrach nó deimhniú díchláraithe arna n-eisiúint ag an údarás clárúcháin ábhartha sa Stát eile
 • deimhniú i leith leibhéal astaíochtaí CO2 na feithicle ag am a déanta
 • agus
 • deimhniú i leith leibhéal astaíochtaí NOx na feithicle ag am a déanta.

Coinneoidh an tIonad um Sheirbhís Náisiúnta Tástála Carranna an fhianaise i leith clárúchán roimhe. Déan cóip den doiciméad seo sula dtéann tú chuig an Ionad um Sheirbhís Náisiúnta Tástála Carranna.

Feithicil nua á chlárú

Má tá carr nua á chlárú, tabhair leat cóip chrua den Deimhniú Comhréireachta.

Luachálacha feithiclí

Ní thugann foireann na gCoimisinéirí Ioncaim meastacháin i leith feithiclí nár tugadh i láthair lena gclárú.

Doiciméid eile

Chomh maith leis sin, ní mór duit an méid seo a thabhairt leat i gcónaí:

 • Pas nó ceadúnas tiomána.
 • Foirm Sonraí Ceannaigh na Feithicle chuí, is é sin Foirm VRTVPD1 i gcás trádálaí mótar ceadaithe, seachas sin Foirm VRTVPD2.
 • Sonrasc ar a léirítear go soiléir an dáta ceannaigh.
 • Doiciméid ina bhfíoraítear ainm agus seoladh an úinéara chláraithe, mar shampla cóip chrua de bhille fóntais nó ráiteas bainc. Seachas sin ní mór dhá ráiteas ar líne ó dhá soláthraí seirbhíse éagsúla a thíolacadh. Ní mór bille fóntais agus ráiteas bainc a bheith mar cheann acu seo. Má tá feithicil á clárú le haghaidh duine eile, ní mór litir a bheith leat agus í sínithe acu le thú a údarú lena leithéid a dhéanamh. Ní mór duit chomh maith a gcruthúnas céannachta a thabhairt leat chomh maith le do cheann féin. Féadann trádálaithe mótar cóip de cheadúnas tiomána duine a bheidh mar an úinéir cláraithe a thabhairt leo.
 • Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) an duine a bheidh mar úinéir cláraithe. Tá fianaise dhoiciméadach oifigiúil ag teastáil.
 • Nuair atá trádálaí mótar údaraithe ag clárú feithicle le haghaidh custaiméara, ba chóir dóibh a n-Uimhir Custaiméara leis na Coimisinéirí Ioncaim a thabhairt.
 • Teastaíonn fianaise ar an dáta a tháinig an fheithicil isteach sa Stát. Féadfaidh sé go bhfolódh sé seo sonraí loingseoireachta nó doiciméid taistil. Cuir an doiciméid riaracháin aonair (DRA) ar fáil, lena iompar ó áit taobh amuigh den Aontas Eorpach (AE). Sa chás go bhfuil an sonrasc níos sine ná 30 lá, féadfaidh sé go dteastaíonn fianaise ar stóráil na feithicle taobh amuigh den Stát.
 • Más cuí, teastaíonn fógra díolúine Cánach Cláraithe Feithiclí (CCF) arna eisiúint ag na Coimisinéirí Ioncaim.

Nós imeachta

Déanfar an fheithicil a scrúdú ag an ionad SNTC le cinntiú go dtagann sé lena bhfuil sna doiciméid. Mura bhfuil na doiciméid ar fáil ag tráth an scrúdaithe, nó mura dtagann an fheithicil lena bhfuil sna doiciméid, ní chlárófar an fheithicil.

Féadtar aon cháin atá dlite a íoc ar na bealaí seo:

 • Cárta dochair
 • Dréacht bainc (iníoctha le ‘Applus Inspection Services Ltd.’)
 • Cártaí creidmheasa, seachas American Express.

Eiseofar uimhir cláraithe feithicle tar éis na híocaíochta.

Níl ort muirear ar leithligh a íoc ag an SNTC le haghaidh na seirbhíse clárúcháin. Ní íocann na Coimisinéirí Ioncaim ach as coinne amháin. Is ar chostas na gcustaiméirí atá an dara coinne.

Tá cásanna áirithe ann nuair a d’fhéadfadh sé tarlú nach gcomhlánófaí clárúchán ar an lá. Mura bhfuil cineál feithicle ar ár gcóras, ní mór do na Coimisinéirí Ioncaim an fheithicil a luacháil ar leithligh. Fiosróidh an t-ionad SNTC leis an gcustaiméir maidir leis an gclárú a chomhlánú. Ní mheastar gurb é seo an dara coinne.

Féach suíomh idirlín an SNTC le haghaidh tuilleadh sonraí.

Ar aghaidh: Eolas ginearálta maidir le clárú