Cáin Chláraithe Feithiclí (CCF)

Nós imeachta ag an ionad SNTC

Carr athláimhe á chlárú

Má tá carr athláimhe á chlárú, tóg leat:

 • fianaise ar chlárúchán roimhe seo mar shampla deimhniú clárúcháin eachtrannach nó deimhniú díchlárúcháin
 • agus
 • mura n-áirítear é thuas, deimhniú ar leibhéal astaíochtaí CO2 na feithicle tráth a déanta.

Coinneoidh an t-ionad Seirbhís Náisiúnta Táisteál Carranna (SNTC) an fhianaise i leith clárúchán roimhe. Féadfaidh sé gur mian leat cóip a dhéanamh den doiciméid seo roimh dhul chuig an Ionad SNTC.

Carr nua á chlárú

Má tá carr nua á chlárú, tabhair leat cóip chrua den Deimhniú Comhréireachta (DC) le do thoil.

Cáipéisí eile.

Chomh maith leis sin, ní mór duit an méid seo a thabhairt leat i gcónaí:

 • Pas nó ceadúnas tiomána.
 • An Fhoirm Sonraí Cheannach na Feithicle (SCF) chuí, is í sin Foirm CCFSCF1 le haghaidh trádálaí mótar ceadaithe, seachas sin Foirm CCFSCF2.
 • Sonrasc ar a léirítear go soiléir an dáta ceannaigh.
 • Doiciméid ina bhfíoraítear ainm agus seoladh an úinéara chláraithe, mar shampla cóip chrua de bhille fóntais nó ráiteas bainc. Seachas sin ní mór dhá ráiteas ar líne ó dhá soláthraí seirbhíse éagsúla a thíolacadh. Ní mór bille fóntais agus ráiteas bainc a bheith ann. Má tá feithicil á clárú le haghaidh duine eile, ní mór litir a bheith leat agus í sínithe acu le thú a údarú lena leithéid a dhéanamh. Ní mór duit chomh maith a gcrúthúnas céannachta a thabhairt leat chomh maith le do cheann féin. Féadann trádálaithe mótar údaraithe cóip a thabhairt leo de cheadúnas tiomána an duine lena bhfuil mar úinéir cláraithe.
 • Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) an duine lena bhfuil mar úinéir cláraithe. Tá fianaise dhoiciméadach oifigiúil ag teastáil.
 • Nuair atá trádálaí mótar údaraithe ag clárú feithicle le haghaidh custaiméara, ba chóir dóibh a n-Uimhir Custaiméara leis na Coimisinéirí Ioncaim a thabhairt.
 • Teastaíonn fianaise leordhóthanach ar an dáta a tháinig an fheithicil isteach sa Stát. Féadfaidh sé go bhfolódh sé seo sonraí loingseoireachta nó doiciméid taistil. Cuir an doiciméid riaracháin aonair (DRA) ar fáil, lena iompar ó áit taobh amuigh den Aontas Eorpach (AE). Sa chás go bhfuil an sonrasc níos sine ná 30 lá, féadfaidh sé go dteastaíonn fianaise ar stóráil na feithicle taobh amuigh den Stát.
 • Más cuí, fógra díolúine Cánach Cláraithe Feithiclí (CCF) eisithe ag na Coimisinéirí Ioncaim.

Nós imeachta

Déanfar an fheithicil a scrúdú ag an ionad SNTC le cinntiú go dtagann sé lena bhfuil sna doiciméid. Mura bhfuil na doiciméid ar fáil tráth an scrúdaithe, nó mura dtagann an fheithicil lena bhfuil sna doiciméid, ní chlárófar an fheithicil.

Féadfaidh tú an méid cáin dlite a íoc trí:

 • airgead tirim (suas le €250)
 • cárta dochair
 • dréacht bainc (iníoctha le ‘Applus Car Testing Service Ltd.’)
 • cártaí creidmheasa, seachas American Express.

Beidh an feithicil cláraithe ansin agus gheofar uimhir chlárúcháin.

Níl ort muirear ar leithligh a íoc ag an SNTC le haghaidh na seirbhíse clárúcháin. Íocann na Coimisinéirí Ioncaim as coinne amháin. Má tá an dara coinne ag teastáil, áfach, ní mór duit íoc as.

Tá cásanna áirithe ann nuair a d’fhéadfadh sé tarlú nach gcomhlánófaí clárúchán ar an lá. Mura bhfuil samhail feithicle ar chóras na gCoimisinéirí Ioncaim, is gá do na Coimisinéirí Ioncaim feithicil a luacháil as féin. Fiosróidh an t-ionad SNTC leis an gcustaiméir maidir leis an gclárú a chomhlánú. Ní mheastar gurb é seo an dara coinne.

Féach suíomh idirlín an SNTC le haghaidh tuilleadh sonraí.

Ar aghaidh: Eolas ginearálta ar chlárúchán.