Gradaim nó oirnis oinigh a iompórtáil

Féadtar na gradaim nó oirnis oinigh seo a leanas a iompórtáil gan Dleacht Custam agus Cáin Bhreisluacha (CBL) a íoc:

  • Oirnis bronnta ag rialtas tír neamh-Aontais Eorpaigh (AE).
  • Coirn, boinn nó earraí siombalacha bronnta i dtír neamh-AE mar aitheantas do do ghníomhaíochtaí sna healaíona, san eolaíocht, sa spórt agus mar sin de. (Féadann duine nó eagraíocht neamh-AE a bhfuil sé ar intinn acu iad a bhronnadh san AE) na gradaim seo a iompórtáil freisin.
  • Gradaim, coirn agus earraí siombalacha le tabhairt do chónaitheoirí neamh-AE ag freastal ar chomhdháil ghnó nó imeacht den chineál céanna san AE. Ní mór luach teoranta a bheith ar na gradaim seo agus iad tugtha saor in aisce ag an imeacht.

Ní mór nach gradaim nó oirnis de chineál tráchtála iad. 

Nós imeachta ag tráth na hiompórtála

Teastóidh litir ón eagraíocht nó ón óstach sa tír neamh-AE ina mínítear an chúis leis an ngradam. Ba chóir an litir seo a cheangal den taobh amuigh den phacáiste agus é a mharcáil mar ‘doiciméid custam’.

Má tá na hearraí á n-iompórtáil agat tríd an bpost ní mór dearbhú (CN22 nó CN23) a bheith ar an bpacáiste ar a sonraítear:

‘Oirnis nó gradaim oinigh: díolúine ó mhuirir iompórtála éilithe’.

Má tá tú ag iompórtáil d’earraí ar bhealach seachas tríd an bpost, mar shampla trí chúiréir, ba chóir duit:

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an Aonad um Údaruithe agus Faoisimh.