Earraí do dhaoine atá faoi mhíchumas a iompórtáil

Féadtar earraí áirithe a dheartar go speisialta chun forbairt oideachasúil, fostaíochta nó shóisialta daoine atá faoi mhíchumas coirp nó meabhrach a iompórtáil gan Dleacht Custam agus Cáin Bhreisluacha (CBL) a íoc. Ní mór na hearraí a bheith iompórtáilte ag:

 • Daoine faoi mhíchumas dá n-úsáid féin le faoiseamh a fháil ó Dhleacht Custam. Gearrtar CBL fós.
 • Institiúidí nó eagraíochtaí atá páirteach in oideachas nó cúnamh a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas le faoiseamh a fháil ó Dhleacht Custam agus CBL. Ní mór go mbeadh na hinstitiúidí nó eagraíochtaí:
  • a bheith údaraithe ag an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta chun na hearraí sin a fháil saor ó dhleacht
  • Chun cáiliú le haghaidh faoiseamh ó CBL, ní mór gur soláthraíodh na hearraí saor ó tháille.

Nós imeachta ag tráth na hiompórtála

Teastaíonn an méid seo a leanas a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim ag am na hiompórtála, nó a chur ar do phacáiste má tá na hearraí á seoladh tríd an bpost:

 • fianaise ar do mhíchumas
 • agus
 • litir ón soláthraí ina ndeimhnítear go bhfuil na hearraí dearbhaithe go speisialta le haghaidh oideachas, fostaíocht nó forbairt shóisialta daoine faoi mhíchumas.

Más institiúid nó eagraíocht thú, teastaíonn an méid seo:

 • litir ón Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta ina gceadaítear duit na hearraí a fháil saor ó dhleacht
 • agus
 • má tá faoiseamh ó CBL á éileamh agat, teastaíonn litir ón soláthraí ina ndeimhnítear go bhfuil na hearraí á ndeonú saor in aisce.

Má dhéanann tú d'earraí a iompórtáil tríd an bpost, ba chóir go sonrófaí an méid seo a leanas ar an dhearbhú (CN22 nó CN23) ar an bpacáiste

‘Earraí do dhaoine faoi mhíchumas: Díolúine ó mhuirir iompórtála éilithe’.

Má dhéanann tú d'earraí a iompórtáil ar bhealach seachas tríd an bpost, mar shampla trí chúiréir, ní mór go mbeadh

 • electronic customs declaration a bheith comhlánaithe agat. 
 • agus
 • cuir cód C24 isteach i mbosca 37b más duine faoi mhíchumas thú a bhfuil ag iompórtáil na hearraí duit féin
 • cuir isteach cód C25 i mbosca 37b agus cód 1D09 ‘litir um údarú’ i mbosca 44/1 más institiúid nó eagraíocht cheadaithe thú.

Ní cheadaítear earraí iompórtáilte le faoiseamh ó dhleacht iompórtála a aistriú, a thabhairt ar iasacht ná a fruiliú gan na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas agus na dleachtanna iompórtála a íoc.

Féadtar, áfach, na hearraí a thabhairt ar iasacht, a fhruiliú nó a aistriú chuig duine, eagraíocht nó institiúid a cháileodh don fhaoiseamh seo chomh maith. Ní mór na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas roimh aon aistriú.

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an Aonad um Údaruithe agus Faoisimh