Earraí a iompórtáil do dhaoine dalla

Léargas ginearálta

Féadtar táirgí áirithe a iompórtáil gan Dleacht Chustaim agus Cáin Bhreisluacha (CBL) a íoc, ar earraí iad atá deartha le haghaidh cur chun cinn oideachasúil, eolaíochtúil nó cultúrtha daoine dalla gan Dleacht Custam agus Cáin Bhreisluacha (CBL) a íoc. Níl aon faoiseamh ó CBL a íocadh i leith na n-earraí seo sa chás go n-iompórtálann daoine aonair iad dá n-úsáid féin. Tá rialacha ann maidir le cé a fhéadann an faoiseamh seo a fháil.

Ar aghaidh: Cé a fhéadann an faoiseamh a fháil?