Cead isteach sealadach d'earraí pearsanta agus earraí chun críocha spóirt

 1. Léargas ginearálta
 2. Cén chaoi le d'earraí a iompórtáil agus a atheaspórtáil
 3. Samplaí d'earraí pearsanta agus earraí iompórtáilte chun críocha spóirt

Samplaí d'earraí pearsanta agus earraí iompórtáilte chun críocha spóirt

Maoin phearsanta taistealaithe:

 • éadaí
 • earraí leithris
 • seodra phearsanta
 • ceamaraí socair agus físcheamaraí, móide méid réasúnta scannán agus oiriúintí
 • teilgeoir so-iompraithe sleamhnán nó scannán, in éineacht le méid réasúnta sleamhnán nó scannán
 • físcheamaraí agus fístaifeadáin so-iompraithe, le méid réasúnta téipeanna
 • gléasanna ceoil so-iompraithe
 • gramafón so-iompraithe, in éineacht le ceirníní
 • taifeadán fuaime so-iompraithe agus atáirgeoir (meaisíní deachtúcháin san áireamh), in éineacht le téipeanna
 • glacadóir raidió so-iompraithe
 • teilifíseáin sho-iompraithe
 • clóscríobháin sho-iompraithe
 • áireamháin sho-iompraithe
 • ríomhairí pearsanta so-iompraithe
 • déshúiligh
 • naíchóistí
 • cathaoir rothaí d’easláin
 • trealamh spóirt mar phubaill agus trealamh eile campáil, trealamh iascaireacht, trealamh dreapadóireacht, trealamh tumadóireacht, airm thine spóirt chomh maith le armlón, rothar neamh-leictreach, canúnna nó cadhcanna níos lú ná 5.5 m, scíonna, raicéid leadóige, cláir surfála, clársheoltóirí, faoileoir crochta agus sciatháin deilte, trealamh gailf
 • meaisín scagdhealaithe agus gléasra leighis dá leithid chomh maith le earraí aon uaire iompórtáilte chun a bheith úsáidte leo
 • agus
 • earraí eile atá de chineál pearsanta. 

Earraí iompórtáilte chun críocha spóirt

 • trealamh lúthchleasaíochta mar:
  • cliatha
  • sleánna
  • teasca
  • cuaillí
  • meáchan cait
  • oird.
 • trealamh cluiche liathróide mar:
  • gach cineál liathróide
  • raicéid, máilléid, maidí agus mar sin de
  • gach cineál eanga
  • cuaillí.
 • trealamh spóirt geimhridh mar:
  • scíonna agus maidí
  • scátaí oighir
  • bobshleamhnáin
  • trealamh curlála.
 • éadaí spóirt mar:
  • bróga
  • miotáin
  • gach cineál clogad agus mar sin de.
 • trealamh spóirt uisce mar:
  • canúnna agus cadhcanna
  • báid seoil agus rámhaíochta
  • seolta, rámhaí agus céaslaí
  • cláir surfála agus seolta.
 • mótarfheithiclí agus árthaí mar:
  • carranna
  • gluaisrothair
  • báid innill.
 • trealamh le haghaidh imeachtaí ilghnéitheacha mar:
  • airm agus armlón spóirt
  • rothair neamh-leictreacha
  • saigheada is bogha boghdóirí
  • trealamh pionsóireachta
  • trealamh gleacaíochta
  • compáis
  • mataí iomrascála agus mataí tatami
  • trealamh tógála meáchain
  • trealamh marcaíochta agus sulcaithe
  • faoileoirí crochta, sciathán deilte agus clársheolta
  • trealamh dreapadóireachta
  • caiséid ceol chun dul in éineacht leis an léiriú.
 • trealamh tánaisteach mar:
  • trealamh tomhais agus taispeántas scór
  • gléasra le haghaidh tástáil fola agus fuail.

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an Aonad um Údaruithe agus Faoisimh.