Faoiseamh ó Dhleacht Chustam agus CBL ar aistriú gnó chuig an AE

Cé na hearraí nach gcáilíonn don fhaoiseamh?

Ní cháilíonn na hearraí seo a leanas d’fhaoiseamh:

  • modhanna iompair nach meastar a bheith ina n-uirlisí sa phróiseas táirgthe, ná mar ghné den tionscal seirbhíse
  • bia lena chaitheamh ag an duine, nó bia ainmhithe
  • breosla agus stoic d’amhábhair, nó táirgí críochnaithe (nó leathchríochnaithe)
  • beostoc i seilbh déileálaithe.

Ar aghaidh: Nós imeachta ag tráth na hiompórtála