Taisteal le hairgead tirim

Dearbhuithe míchearta nó neamhiomlána i leith airgead tirim

Féadfaidh sé go ndéanfaidh oifigeach custam airgead tirim atá á thabhairt isteach nó amach as an Stát a chuardach, a urghabháil agus a choinneáil. Féadfaidh sé chomh maith go gcoinneoidh Custaim do chuid airgid thirim más rud é nár dearbhaíodh é. Is cion é gan dearbhú a dhéanamh, nó dearbhú mícheart nó neamhiomlán a dhéanamh. D'fhéadfadh sé go mbeadh ionchúiseamh agus fíneáil suas go €5,000 mar thoradh ar loiceadh na ceanglais seo a chomhlíonadh.

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais ag teastáil uait, déan teagmháil le Custaim.