Do Cháin Ioncaim a ríomh

Céard is banda ráta méadaithe ann?

In 2024, is é an banda ráta caighdeánach (20%) le haghaidh lánúineacha pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta ná €49,000. Má tá an bheirt ag obair, méadaítear é faoin tsuim is lú den mhéid seo a leanas:

  • €33,000
  • ioncam an tsaothraí is ísle.

Ciallaíonn sé seo gurb é €84,000 (€51,000 + €33,000) an banda ráta caighdeánach uasta a d’fhéadfadh a bheith ag lánúin. Ní fhéadann duine amháin an tsuim iomlán €84,000 a úsáid.

Ní fhéadann duine aonair breis agus €51,000 a bheith acu ach amháin má tá faoisimh bhreise acu amhail:

Tabhair do d'aire

Níl an méadú sa bhanda ráta caighdeánach incheadaithe sa chás go bhfuil lánúin ag éileamh an Chreidmheasa Cánach do Chúramóir Baile.

Tá tuilleadh eolais ar fáil in Rátaí cánach, bandaí agus faoisimh maidir leis an gcaoi a fhéadann do banda ráta a bheith méadaithe.

Ar aghaidh: Cén chaoi a n-oibríonn creidmheasanna cánach