Do Cháin Ioncaim a ríomh

Céard is creidmheasanna cánach ann?

Laghdaíonn creidmheasanna cánach an méid cánach a bhíonn le híoc agat.

Tá gach duine i dteideal Creidmheasanna Cánach Pearsanta. Féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal creidmheasanna breise cánach, mar shampla, más cáiníocóir Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT) thú, más cúramóir baile thú, nó má tá tú 65 bliain d’aois nó níos sine.

Le fáil amach céard iad na creidmheasanna cánach a fhéadfaidh a bheith dlite duit, féach Creidmheasanna Cánach Pearsanta.

Is iondúil go dtugtar do chreidmheasanna cánach duit do bhliain iomlán amháin (glaoitear an ‘bonn carnach’ air seo). Ciallaíonn sé sin, más sa chéad seachtain nó sa 30ú seachtain den bhliain chánach a thosaíonn tú ag obair, gheobhaidh tú bliain iomlán de chreidmheasanna cánach. Má tá tú, áfach, ar cháin éigeandála nó ar bhonn Sheachtain 1 (‘an bonn neamhcharnach'), tá rialacha difriúla i bhfeidhm.

Faoin gcóras ÍMAT, déantar creidmheasanna cánach agus asbhaintí a roinnt go cothrom i rith na bliana. Má tá tú ag obair don bhliain iomlán, roinnfear do chreidmheasanna cánach i méideanna cothroma, 52 méid seachtainiúil nó 12 mhéid mhíosúla. 

Ní fhéadtar aisíocaíocht a fháil ar aon chreidmheasanna cánach nár úsáideadh, agus ní fhéadfaidh tú iad a aistriú go bliain eile chánach.

Ar aghaidh: Céard is banda ráta cánach ann?