Do Cháin Ioncaim a ríomh

Céard is Deimhniú Creidmheasanna Cánach ann?

Tugtar liosta den mhéid seo ar do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach i leith do bhliana cánach:

Beidh tú in ann do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach a fheiceáil, a phriontáil nó a íoslódáil in Mo Chuid Doiciméad in moChúrsaí.

Nuair a thosaíonn tú do phost, ní mór duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas faoi a luaithe agus is féidir, nó féadfaidh sé go mbeidh ort cáin éigeandála a íoc. Seolfaidh muid Deimhniú Creidmheasanna Cánach chugat.

Tabharfar Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) do d’fhostóir. Léirítear ar an FPCI iomlán do chreidmheasanna cánach agus do bhandaí ráta cánach agus MSU. Ní thabharfaidh sé seo briseadh síos duit ar na creidmheasanna cánach atá éilithe agat – ní léireofar ach an tsuim iomlán. Úsáidfidh d’fhostóir é seo chun do cháin agus do MSU a ríomh. 

Ar aghaidh: An chaoi a ríomhtar do Cháin Ioncaim