Do Cháin Ioncaim a ríomh

Céard is banda ráta cánach ann?

Gearrtar Cáin Ioncaim (CI) ag an ráta caighdeánach (20% faoi láthair) ar d’ioncam suas le teorainn áirithe (is é sin an ‘banda ráta’). Gearrtar ardráta CI (40% faoi láthair) ar aon ioncam os cionn na teorann seo.

Tá do bhanda ráta don bhliain chánach seo agus do na ceithre bliana roimhe ar fáil sna Cairteacha rátaí cánach, bandaí agus faoiseamh.

Ar aghaidh: Céard is banda ráta méadaithe ann?