Do Cháin Ioncaim a ríomh

Céard is banda ráta méadaithe ann?

In 2021 an banda ráta caighdeánach (20%) le haghaidh lánúineacha pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta ná €44,300. Má tá an bheirt ag obair, méadaítear é faoin tsuim is lú den mhéid seo a leanas:

  • €26,300
  • ioncam an tsaothraí is ísle.

Ciallaíonn sé seo gurb é €70,600 (€44,300 + €26,300) an banda ráta caighdeánach uasta a d’fhéadfadh a bheith ag lánúin. Ní fhéadann duine amháin an tsuim iomlán €70,600 a úsáid. Ní fhéadann duine aonair breis agus €43,000 a bheith acu ach amháin má tá faoisimh bhreise acu amhail Cuntas Coigiltis Scoir Pearsanta nó Costais Chothromráta.

Tabhair do d'aire

Níl an méadú sa bhanda ráta caighdeánach incheadaithe sa chás go bhfuil lánúin ag éileamh an Chreidmheasa Cánach do Chúramóir Baile.

Ar aghaidh: Céard is Deimhniú Creidmheasanna Cánach ann?