Do Cháin Ioncaim a ríomh

Céard is banda ráta méadaithe ann?

In 2019 an banda ráta caighdeánach (20%) le haghaidh lánúineacha pósta nó i bpáirtnéireacht shibhialta ná €44,300. Má tá an bheirt ag obair méadaítear é faoin tsuim is lú den mhéid seo a leanas:

  • €26,300
  • ioncam an tsaothraí is ísle.

Ciallaíonn sé seo gurb é €70,600 (€44,300 + €26,300) an banda ráta caighdeánach uasta a d’fhéadfadh a bheith ag lánúin. Ní féidir le duine amháin an tsuim iomlán €70,600 a úsáid. Ní fhéadann duine aonair breis agus €44,300 a bheith acu.

Tabhair do d'aire

Níl an méadú sa bhanda ráta caighdeánach incheadaithe sa chás go bhfuil lánúine ag éileamh an Chreidmheasa Cánach do Chúramóir Baile.

Ar aghaidh: Céard is Deimhniú Creidmheasanna Cánach ann?