An gá do cháiníocóirí ÍMAT tuairisceán cánach a thíolacadh?

Níl ort tuairisceán canach a thíolacadh ach amháin má iarrann na Coimisinéirí Ioncaim é. Féadtar an Fhoirm 12 a úsáid chun an méid seo a leanas a éileamh:

 • creidmheasanna cánach
 • liúntais
 • faoisimh (costais sláinte, mar shampla).

Tá an Fhoirm 12 ann le haghaidh daoine a bhfuil fostaíocht nó pinsin Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT) mar a bpríomhfhoinse ioncaim, nó an t-aon fhoinse ioncaim atá acu. Tá sé ann chomh maith le haghaidh stiúrthóir neamhdhilseánaigh cuideachta a íocann a gcuid cánach uile faoin gcóras ÍMAT.

Foirm 12 ar Líne

Tá an fhoirm 12 ar líne in moChúrsaí níos éasca a chomhlánú ná an leagan páipéir. Tá eolas tábhachtach ó do thaifead leis na Coimisinéirí Ioncaim san áireamh ar d’Fhoirm 12 ar líne chun cabhrú leat í a chomhlánú. Féadtar é seo a chomhlánú ach na céimeanna seo a leanúint:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar an nasc ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • roghnaigh an Fhoirm 12 don bhliain ar mian leat éileamh a dhéanamh ina leith.

Foirm 12S Páipéir

Is éard atá san Fhoirm 12S ná tuairisceán cánach simplithe do cháiníocóirí ÍMAT. Tá sé beartaithe le haghaidh custaiméirí a bhfuil gnáthchúrsaí cánach i gceist leo agus nach bhfuil in ann ár seirbhísí ar líne a úsáid.

Cé a bhféadfaí iarraidh orthu Foirm 12 a thíolacadh?

Féadfaidh sé go n-iarrfaidh muid ort Foirm 12 a chomhlánú sa chás go ngearrtar cáin ar d’ioncam faoin gcóras ÍMAT amháin agus go bhfuil:

 • ioncam incháinithe neamh-ÍMAT €5,000 nó níos lú agat (nuair atá an t-ioncam comhlán neamh-ÍMAT €30,000 nó níos lú)
 • agus
 • na Coimisinéirí Ioncaim tar éis iarraidh ort aon cháin dhlite a bhailiú de bhun do chreidmheasanna canach agus teidlíochtaí banda ráta a laghdú. (Asbhaineann d’fhostóirí nó do sholáthraí pinsin an cháin dhlite ar d’ioncam neamh-ÍMAT.)

Samplaí d’ioncam neamh-ÍMAT is ea ioncam trádála, cíosanna, agus ioncam eachtrach (pinsin san áireamh).

Foirm 11

Ní mór duit an tuairisceán cánach Foirm 11 a thíolacadh sna cásanna seo:

 • Gearrtar cáin ort faoin gcóras féinmheasúnaithe. Mar shampla, mura laghdaítear do chreidmheasanna cánach bliantúla ÍMAT agus do theidlíochtaí banda ráta chun d’ioncam neamh-ÍMAT a chur san áireamh.
 • Is stiúrthóir dílseánaigh thú nó is céile measúnaithe chomhpháirtigh nó páirtnéir sibhialta stiúrthóra den chineál sin thú.
 • Tá d’ioncam incháinithe neamh-ÍMAT níos mó ná €5,000 sa bhliain nó sa chás go bhfuil d’ioncam comhlán neamh-ÍMAT níos mó ná €30,000.

Ní mór don mhórchuid daoine a bhFoirm 11 a thíolacadh le Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).