Cáin éigeandála

Cáin éigeandála ar phinsin phríobháideacha a sheachaint

Féadfaidh sé gurb é d’iarfhostóir nó trí chuideachta pinsean a íoctar do phinsean príobháideach. Chun cáin éigeandála a sheachaint, is gá duit Deimhniú Creidmheasanna Cánach a fháil in ainm do sholáthraí pinsin.

Féadfaidh sé gur bainteach nó gur pháirtnéir sibhialta marthanach thú agus pinsean príobháideach a fháil ó do sholáthraí pinsin do chéile nach maireann nó do pháirtnéir sibhialta nach maireann. Chun cáin éigeandála a sheachaint, ní mór Deimhniú Creidmheasanna Cánach a fháil in ainm an tsoláthraí pinsin.

Cén chaoi le Deimhniú Creidmheasanna Cánach a fháil

Ba chóir do UPSP a chur ar fáil do do sholáthraí pinsin. Iarrfaidh do sholáthraí pinsin Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) agus bainfidh siad úsáid as seo chun do cháin agus do Mhuirear Sóisialach Uilíoch (MSU) a íoc. Eiseofar Deimhniú Creidmheasanna Cánach chugat. 

Féadtar an tseirbhís Poist agus Pinsin in moChúrsaí a úsáid chun muid a chur ar an eolas ar líne faoi do phinsean nua. Eiseofar Deimhniú Creidmheasanna Cánach chugat ansin agus FPCI chuig do sholáthraí pinsin. 

Beidh tú in ann do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach a fheiceáil, a phriontáil nó a íoslódáil in Mo Chuid Doiciméad in moChúrsaí.

Ar aghaidh: Cén chaoi le haisíocaíocht cánach éigeandála agus Muirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU) a fháil