Cáin éigeandála

Cén chaoi le cáin éigeandála a stopadh

Cuirfidh d’fhostóir rátaí cánach éigeandála i bhfeidhm ar do phá sa chás:

Má d’oibrigh tú in Éirinn roimhe seo, ní mór duit do UPSP a chur ar fáil do d’fhostóir. Mura bhfuil UPSP agat, déan teagmháil leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS) chun ceann a fháil.

Nuair atá do UPSP ag d’fhostóir, féadfaidh siad Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) a iarraidh. Léireofar air seo iomlán do chreidmheasanna cánachdo bhanda ráta cánach agus do bhanda ráta MSU. Féadann d’fhostóir ansin na hasbhaintí cearta cánach a dhéanamh ó do phá agus thú a bhaint den cháin éigeandála. Más cuí, féadann d’fhostóir aon cháin nó MSU ró-asbhainte a aisíoc.

Leanfar ar aghaidh le cáin ar bhonn éigeandála a ghearradh ort go dtí go bhfaigheann d’fhostóir FPCI i do leith.

Cén chaoi le do phost a chlárú

Tabhair do d’aire

Is gá duit a bheith cláraithe le haghaidh moChúrsaí

I bhformhór na gcásanna, déanfaidh d’fhostóir do phost a chlárú leis na Coimisinéirí Ioncaim. Féadtar do phoist chláraithe a sheiceáil ach úsáid a bhaint as Seirbhísí ÍMAT in moChúrsaí.

Mura bhfuil do phost cláraithe, féadfaidh tú é a chlárú tú féin in moChúrsaí. Nuair a bheidh do phost cláraithe agat gan aon deacrachtaí, cuirfear FPCI ar fáil do d’fhostóir.

Céard a chaithfear a dhéanamh más é seo do chéad phost

Níl dualgas ar d’fhostóir do phost a chlárú má tá tú ag tosú ar do chéad phost in Éirinn. Féadfaidh sé go mbeidh ort do phost a chlárú tú féin.

Céard a chaithfear a dhéanamh más é an dara phost (nó poist iomadúla) atá i gceist

Féadfaidh sé gur thosaigh tú ar dhara post, i dteannta do phost reatha. Más ea, ba chóir do d’fhostóir nua an post a chlárú leis na Coimisinéirí Ioncaim. Bain úsáid as moChúrsaí chun seiceáil an bhfuil do phoist ar fad cláraithe. 

Mura gcláraíonn d’fhostóir nua do phost, féadfaidh tú é a chlárú thú féin.

Féadtar moChúrsaí a úsáid freisin chun do chreidmheasanna cánach agus banda ráta a leithdháileadh idir do phost reatha agus do phost nua. Gheobhaidh d’fhostóir nua FPCI ansin ina dtugtar treoir dóibh i leith na n-asbhaintí cearta cánach atá le déanamh.

Ar aghaidh: Rialacha maidir le cáin éigeandála