Cáin éigeandála

Cén chaoi le héirí as cáin éigeandála

Gearrfar cáin ort ar bhonn éigeandála sa chás nach bhfuil RPN (FPCI) faighte ag d’fhostóir.

Féadfaidh sé seo tarlú sna cásanna seo:

  • murar thug tú d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) do d’fhostóir
  • murar chláraigh tú do chéad fhostaíocht leis na Coimisinéirí Ioncaim. 

Má d’oibrigh tú in Éirinn roimhe seo, ba chóir duit do UPSP a chur ar fáil do d’fhostóir. Féadann d’fhostóir ansin FPCI a iarraidh ó na Coimisinéirí Ioncaim d’fhonn na hasbhaintí cearta a dhéanamh ó do thuarastal. 

Má tá do chéad fhostaíocht riamh á thosú agat, ní mór duit do phost a chlárú in moChúrsaí. Nuair a bheidh do phost cláraithe agat gan aon deacrachtaí, beidh FPCI ar fáil do d’fhostóir. Léireofar air seo iomlán do chreidmheasanna cánachdo bhanda ráta cánach agus do bhanda ráta MSU. Féadann d’fhostóir ansin na hasbhaintí cearta cánach a dhéanamh ó do phá agus thú a bhaint den cháin éigeandála. 

Féadtar féachaint ar do thaifead cánach ar moChúrsaí.

Ar aghaidh: Cén uair a chuirtear cáin éigeandála i bhfeidhm?