Custaiméirí ÍMAT – Próiseas deireadh bliana

An chaoi a bhfaighfear aon aisíocaíocht

Má sholáthraíonn tú do chuid sonraí cuntais bainc in ‘Mo Phróifíl’ in moChúrsaí, seolfar d’aisíocaíocht go díreach chuig do chuntas bainc. De rogha air sin, gheobhaidh tú seic tríd an bpost.

Tabhair do d’aire

Tá sonraí agus eolas faoin bpolasaí cosanta sonraí ar fáil sa rannán Cosanta Sonraí.

Aisíocaíocht do lánúin faoi bhonn measúnaithe chomhpháirtigh

Má tá tú faoin mbonn measúnaithe chomhpháirtigh, déanfar aisíocaíochtaí le gach duine i gcomhréir leis an tsuim chánach a d’íoc siad féin.

Ar aghaidh: Céard atá le déanamh i gcás gearríocaíochta