Custaiméirí ÍMAT – Próiseas deireadh bliana

Ráiteas Dliteanais

Ráiteas Dliteanais i leith 2019 agus blianta ina dhiaidh a iarraidh

Chun Ráiteas Dliteanais a fháil, is gá Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú.

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • roghnaigh ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • Ráiteas Dliteanais don bhliain a iarraidh
 • Roghnaigh ‘Comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim’.

Mura bhfuil tú in ann moChúrsaí a úsáid, ní mór duit Tuairisceán Cánach Ioncaim Páipéoir a chomhlánú agus a thíolacadh le Ráiteas Dliteanais a fháil.

Físeán ar 'An chaoi le do Ráiteas Dliteanais 2020 a fháíl'

Físeán ar 'An chaoi le do Ráiteas Dliteanais 2020 a fháil sa chás go bhfuair tú Íocaíochtaí Paindéime'

 

Ráiteas Dliteanais i leith 2018 agus blianta roimhe a iarraidh

I gcás 2018 agus blianta roimhe, tá dhá bealach chun do Ráiteas Dliteanais a fháil. Déan ceann amháin nó an ceann eile díobh seo:

 • Ráiteas Dliteanais a iarraidh mura bhfuil creidmheasanna cánach breise agat le héileamh nó ioncam breise le dearbhú. 
 • Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú más mian leat creidmheasanna breise a éileamh nó ioncam breise a dhearbhú don bhliain sin.

Físeán ar 'How to get your Statement of Liability for 2018 by completing an Income Tax Return'


Féadtar Ráiteas Dliteanais a iarraidh ach na céimeanna seo a leanúint:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • roghnaigh ‘Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
 • Ráiteas Dliteanais don bhliain chuí a iarraidh.


Mura bhfuil tú in ann moChúrsaí a úsáid, féadfaidh tú Tuairisceán Cánach Ioncaim Páipéir a chomhlánú sa chás gur mian leat creidmheasanna breise don bhliain sin a éileamh. Mura bhfuil athruithe le déanamh, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le d’oifig áitiúil de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim chun iarratas a dhéanamh ar Ráiteas Dliteanais.

Cén chaoi le féachaint ar do Ráiteas Dliteanais?

Beidh sé ar fáil de ghnáth taobh istigh de chúig lá oibre ach rochtain a fháil ar Mo Chuid Doiciméad moChúrsaí. Chun é seo a dhéanamh, ní mór duit an méid seo a dhéanamh:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar ‘Mo Chuid Doiciméad’ ar bharr leathanach baile moChúrsaí
 • an fillteán don bhliain chuí a roghnú ón scáileán ‘Achoimre’
 • cliceáil ‘Féach ar PDF’ chun breathnú ar an Ráiteas Dliteanais.

Teorainneacha ama ar athbhreithniú

Ní mór iarratais ar Ráiteas Deireadh Bliana agus tíolacthaí a dhéanamh taobh istigh de cheithre bliana ó dheireadh na bliana cánach lena mbaineann an t-éileamh. Féadtar Ráiteas Dliteanais a iarraidh do na blianta 2017 go 2020 a iarraidh i láthair na huaire.

Ar aghaidh: An chaoi a bhfaighfear aon aisíocaíocht