Pinsin agus cáin

Léargas ginearálta

Tugtar faoiseamh cánach duit suas le teorainneacha áirithe ar ranníocaíochtaí pinsin arna dhéanamh agat.

Caithfidh tú cáin a íoc ar an gcuid is mó de phinsin a fhaigheann tú, ach tá roinnt eisceachtaí ann. Tugtar míniú sa rannán seo ar an gcaoi a ngearrtar cáin ar phinsin leasa shóisialaigh, ar phinsin phríobháideacha agus ar phinsin eachtracha.

Ar aghaidh: Faoiseamh cánach le haghaidh ranníocaíochtaí pinsin