Pinsin agus cáin

Pinsin le díolúine ó cháin

Tá díolúine ó cháin ag na pinsin seo a leanas:

  • Pinsin créachtaí agus míchumais agus gach aisce a dheonaítear i dtaca le créachtaí nó míchumais faoi na hAchtanna Arm-Phinsean. Seachas aon chuid den phinsean nach bhfuil inchurtha i leith míchumais
  • Aiscí míleata agus pá díshlógaidh a dheonaítear d’oifigigh de chuid na bhFórsaí Náisiúnta nó de chuid Fhórsaí Cosanta na hÉireann.
  • Pinsin agus liúntais eile iníoctha le seansaighdiúirí de chuid Chogadh na Saoirse agus a gclann.
  • Íocaíochtaí Tí Níocháin Magdalen.
  • Pinsin eachtracha ceirde agus slándála sóisialaí nach mbeadh incháinithe má chónaigh an faighteoir sa tír a dheonaigh an pinsean.

Ar aghaidh: Cánachas neamhchónaitheoirí a fhaigheann pinsean