Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP)

Is uimhir shainiúil tagartha í d'Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí a theastaíonn chun déileáil le gníomhaireachtaí seirbhíse poiblí, na Coimisinéirí Ioncaim san áireamh.

Is é An Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) a thugann uimhreacha PSP amach.

Má tá tú neamhchónaitheach in Éirinn, féadtar teagmháil a dhéanamh leis an aonad Seirbhísí Aitheantais Cliant san RCS. Féadtar é seo a dhéanamh ach:

Seolfaidh siad na foirmeacha cuí chugat chun UPSP nua a iarraidh. Nuair a bheidh na foirmeacha seo faighte ar ais acu uait, déanfaidh siad teagmháil leat tríd an bpost chuig an seoladh a thug tú ar an bhfoirm iarratais.

Athruithe d’eolas pearsanta

Tá an RCS freagrach as an UPSP a bhainistiú do gach duine aonair, athruithe ainm agus aithint inscne san áireamh. Le haghaidh tuilleadh eolais air seo, féach ar shuíomh idirlín an RCS faoi:

Ní leasóidh na Coimisinéirí Ioncaim do thaifead cánach ach amháin maidir le d’ainm nó d’inscne nuair atá taifid UPSP an RCS tugtha suas chun dáta.