Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP)

Is uimhir shainiúil tagartha í d'Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí a theastaíonn chun déileáil le gníomhaireachtaí seirbhíse poiblí, na Coimisinéirí Ioncaim san áireamh.

Is é an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS) a thugann uimhreacha PSP amach.

Má tá tú neamhchónaitheach in Éirinn, féadtar teagmháil a dhéanamh le Seirbhísí Aitheantais Cliant san RGFCS. Féadtar é seo a dhéanamh ach:

Seolfaidh siad na foirmeacha chugat chun UPSP nua a iarraidh. Nuair a bheidh na foirmeacha seo faighte ar ais acu uait, déanfaidh siad teagmháil leat tríd an bpost chuig an seoladh a thug tú ar an bhfoirm iarratais.

Ainm a athrú

Tá an RGFCS freagrach as an UPSP a bhainistiú do gach duine aonair, athruithe ainm san áireamh. Le haghaidh tuilleadh eolais air seo, féach ar an rannán ar d’Ainm a athrú ar shuíomh idirlín an RGFCS.

Ní athraíonn na Coimisinéirí Ioncaim taifead chánach duine aonair ach amháin maidir leis a ainm nuair atá taifid UPSP an RGFCS suas chun dáta.

Aitheantas inscne

Forálann an tAcht um Inscne a Aithint 2015 bunús dlí do duine aonair athrú inscne a bheith aitheanta go hoifigiúil. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh idirlín an RGFCS.

Chomh luath agus atá do Dheimhniú Aitheantais Inscne agat, ní mór é a thíolacadh chuig na Coimisinéirí Ioncaim chun ligean dúinn ár dtaifid a thógáil suas chun dáta.