Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU)

Do MSU a ríomh

Más mó d’ioncam ná an teorainn díolúine (€13,000 in 2019), íoctar MSU ar d’ioncam iomlán. Áirítear ríomh don MSU dlite i do Ráiteas Deireadh Bliana (P21). Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh air in moChúrsaí.

Léirítear sna samplaí seo an chaoi a ríomhtar MSU trí na rátaí banda MSU a fheidhmiú ar d’ioncam.

Ar aghaidh: Lánúineacha pósta agus páirtnéirí sibhialta