Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU)

Lánúineacha pósta agus páirtnéirí sibhialta

Baineann na rátaí agus tairseacha MSU seo a leanas leatsa agus le do chéile nó le do pháirtí sibhialta chomh maith. Tá tairseacha rátaí MSU neamh-inaistrithe idir céilí nó páirtnéirí sibhialta.

Íocaíochtaí cothabhála le céile nó páirtnéir sibhialta (íocaíochtaí saorálacha nó infhorfheidhmithe le dlí)

Maidir le híocaíochtaí cothabhála saorálacha (íocaíochtaí a dhéantar faoi chomhaontú neamhfhoirmiúil):

  • is é an céile nó páirtnéir sibhialta a dhéanann na híocaíochtaí a íocann MSU ar an íocaíocht
  • níl an céile nó páirtnéir sibhialta a fhaigheann na híocaíochtaí faoi dhliteanas MSU ar na híocaíochtaí. 

Maidir le híocaíochtaí cothabhála infhorfheidhmithe le dlí (iníoctha faoi dhualgas dlíthiúil):

  • ní íocfaidh an céile nó páirtnéir sibhialta a dhéanann na híocaíochtaí aon MSU ar an íocaíocht
  • íocfaidh an duine a fhaigheann an íocaíocht MSU ar an sciar den íocaíocht i ndáil leo féin.

Tá díolúine ó MSU i gceist le híocaíochtaí a dhéantar i leith cothabháil leanaí. 

Sa chás go ndéantar measúnú comhpháirteach ar lánúin scartha chun críocha cánach ioncaim:

  • níl díolúine ó MSU ag an gcéile nó páirtnéir sibhialta a dhéanann na híocaíochtaí i leith na sciartha dá n-ioncam a íocann siad féin
  • níl an duine a fhaigheann na híocaíochtaí faoi dhliteanas MSU ar na híocaíochtaí cothabhála a fhaigheann siad.

Díolúintí nó aisíocaíochtaí MSU a éileamh

Déan teagmháil leis na Coimisinéirí Ioncaim más mian leat díolúine MSU a éileamh le linn na bliana i leith íocaíochtaí cothabhála infhorfheidhmithe le dlí. Seolfaidh muid ansin litir chuig d'fhostóir ina sonraítear suim an tuarastail a bhfuil díolúine ó MSU aici.

Éiligh aisíocaíochtaí MSU i leith íocaíochtaí cothabhála infhorfheidhmithe le dlí ag deireadh na bliana.

Tíolaic Tuairisceán Cánach Ioncaim ar líne, tá sé ar fáil in Seirbhísí ÍMAT in moChúrsaí.

Féadfaidh daoine atá féinfhostaithe faoiseamh a éileamh ar an bhFoirm 11.

Ar aghaidh: Íocaíochtaí iomarcaíochta