Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU)

Rátaí caighdeánacha agus tairseacha MSU

Is iad seo a leanas na rátaí caighdeánacha agus tairseacha MSU:

Rátaí caighdeánacha agus tairseacha MSU don bhliain 2021
2021Ráta
An chéad €12,012 0.5%
An chéad €8,675 2%
An chéad €49,357 4.5%
An tIarmhéid 8%

Rátaí caighdeánacha agus tairseacha MSU don bhliain 2020

2020

Ráta

An chéad €12,012

0.5%

An chéad €8,472 eile

2%

An chéad €49,560 eile

4.5%

An tIarmhéid

8%

Rátaí caighdeánacha agus tairseacha MSU don bhliain 2019

2019

Ráta

An chéad €12,012

0.5%

An chéad €7,862 eile

2%

An chéad €50,170 eile

4.5%

An tIarmhéid

8%

Rátaí caighdeánacha agus tairseacha MSU don bhliain 2018
2018Ráta
An chéad €12,012 0.5%
An chéad €7,360 eile 2%
An chéad €50,672 eile 4.75%
An tIarmhéid 8%
Rátaí caighdeánacha agus tairseacha MSU don bhliain 2017
2017Ráta
An chéad €12,012 0.5%
An chéad €6,760 eile 2.5%
An chéad €51,272 eile 5%
An tIarmhéid 8%

Rátaí eile MSU

Ioncam neamh-ÍMAT os cionn €100,000

Tá formhuirear MSU 3% ann más mó d’ioncam neamh-ÍMAT ná €100,000 sa bhliain.

Bónais áirithe bainc

Tá ráta 45% i gceist le bónais a íoctar le fostaithe institiúidí airgeadais a fuair tacaíocht airgeadais rialtais, lena n-áirítear:

  • Bainc-Aontas Éireann
  • Banc Angla-Éireannach
  • Banc na hÉireann
  • An Cumann Oideach Foirgníochta
  • Cumann Foirgníochta Forleitheadach na hÉireann

Más ionann nó níos lú ná €20,000 sa bhliain na híocaíochtaí, bíonn feidhm leis na rátaí caighdeánacha MSU.

Más mó ná €20,000 sa bhliain na híocaíochtaí, gearrtar MSU 45% ar an méid iomlán.

Formhuirear faoisimh maoine

Baineann ráta breise MSU 5% le hioncam incháinithe atá ‘dídeanaithe’ ag faoisimh dreasachta maoine nó ceantar-bhunaithe. Áirítear leis seo gach ceann de na faoisimh chaipitil maoin-bhunaithe agus an faoiseamh do léasóirí cónaithe ar a dtugtar faoiseamh ‘de chineál alt 23’. Baineann an formhuirear seo le:

  • liúntais chaipitil a dhéantar nó a thugtar ar aghaidh chuig an mbliain chánach 2012 agus aon bhliain chánach ina dhiaidh sin
  • aon chaillteanais a thugtar ar aghaidh chuig 2012 nó chuig bliain ina dhiaidh sin a bhfuil faoiseamh de chineál alt 23 dlite air.

Ní bhíonn feidhm leis an bhformhuirear faoisimh maoine más lú ná €100,000 d’ioncam comhlán.

Ar aghaidh: Rátaí laghdaithe MSU