Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU)

Céard iad na híocaíochtaí agus ioncam a bhfuil díolúine ón MSU acu?

Tá díolúine ag na híocaíochtaí seo a leanas ó MSU:

  • Gach íocaíocht a fhaightear ón Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS)
  • Íocaíochtaí atá comhchosúil le híocaíochtaí RGFCS, ach a íocann comhlachtaí eile iad ar nós:
   • Liúntas Leasa Forlíontach na nDall
   • Scéim Fostaíochta Pobail
   • Pinsin Scoir Feirme
   • Ciste do Mhic Léinn faoi Mhíchumas
   • Job Bridge
   • Scéim Tionscnaimh Post
   • Liúntas Soghluaisteachta
   • íocaíochtaí leasa shóisialaigh a fhaightear ó thír eile
   • Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG)
   • Liúntais Oiliúna Ógtheagmhála

Beidh díolúine ag d’ioncam ó MSU má tá sé níos lú ná:

 • €13,000 in 2021, 2020, 2019, 2018 agus 2017

I measc na n-ioncam eile a bhfuil díolúine MSU acu, tá:

Féadfaidh tú liosta iomlán na ndíolúintí MSU a fháil in alt 12 den treoirleabhar MSU.

Ar aghaidh: Do MSU a ríomh