Do shonraí pearsanta a athrú

Féadtar do chuid eolais phearsanta a athrú ar thaifid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Féadfaidh tú sonraí a leasú ag úsáid ‘Mo Phróifíl’ nó ‘Bainistigh Mo Thaifead’ in moChúrsaí. Tá tuilleadh eolas ar na sonraí seo a leanas a athrú ar fáil sa rannán Seirbhísí ar líne:

Féadfaidh tú sonraí a athrú in ROS. Tá tuilleadh eolas sa rannán Seirbhísí ar líne i leith na sonraí seo a leanas a athrú:

Tá an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) freagrach as an Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) a bhainistiú do gach duine aonair. Áirítear leis seo athruithe ainm agus aitheantas inscne. Le haghaidh tuilleadh eolais air seo, féach ar shuíomh idirlín an RCS faoi:

Ní leasóidh na Coimisinéirí Ioncaim do thaifead cánach ach amháin maidir le d’ainm nó d’inscne nuair atá taifid UPSP an RCS tugtha suas chun dáta.