Cúnaint

Féadfaidh tú a bheith cáilithe chun faoiseamh cánach a fháil má dhéanann tú íocaíocht faoi Ghníomhas Cúnaint.

Tugtar míniú níos mionsonraithe ar an bhfaoiseamh cánach i leith Gníomhais Chúnaint, agus na coinníollacha cáilithe a bhaineann leis sa rannán Creidmheasanna cánach pearsanta, faoisimh agus díolúintí.