Cáin Iarchoimeádta ar Dhíbhinní (CID) do neamhchónaitheoirí

Go ginearálta, tá díbhinní agus dáiltí eile arna ndeanamh ag cuideachtaí cónaitheacha Éireannacha faoi dhliteanas na Cáin Iarchoimeádta ar Dhíbhinní. Tá díolúine ar fáil, áfach, i leith neamhchónaitheoirí áirithe a rinne an dearbhú oiriúnach. 

Tá tuilleadh eolais faoi CID do neamhchónaitheoirí sa rannán ar Chuideachtaí agus carthanais.