An scéim iasachta um thithe altranais (Cothrom na Féinne)

Ús ar íocaíochtaí déanacha

Gearrfar ús ar aon chuid den iasacht a íoctar tar éis an dáta dhlite.

Má fhaigheann an duine faoi chúram báis

Is é an dáta dlite le haghaidh aisíocaíochta ná 12 mhí tar éis bhás an duine faoi chúram. Gearrfar ús ar aon íocaíochtaí a dhéantar tar éis an dáta dhlite. Gearrfar ús ó dháta an bháis agus ní ó dháta dlite aisíocaíochta na hiasachta.

Má dhéantar an mhaoin a dhíol nó a aistriú

Is é an dáta dlite le haghaidh aisíocaíochta ná 6 mhí tar éis dháta díola nó aistrithe na maoine a bhfuil an tOrdú Muirir déanta ina leith. Gearrfar ús ar aon íocaíochtaí a dhéantar tar éis an dáta dhlite. Gearrfar ús ó dháta an díola nó an aistrithe agus ní ó dháta dlite aisíocaíochta na hiasachta. 

Is é an ráta úis reatha ná 0.0219% in aghaidh an lae. Ní mór don duine cuntasach cuí gníomhú go luath chun muirir úis a sheachaint.