An scéim iasachta um thithe altranais (Cothrom na Féinne)

Spriocdháta na haisíocaíochta iasachta

Ní mór an iasacht a bheith aisíoctha:

  • ar bhás an duine faoi chúram
  • ar dhíol nó ar aistriú na maoine a bhfuil an tOrdú Muirir déanta ina leith, má tharlaíonn sé seo roimh bhás an duine faoi chúram.

Ní mór aon airgead atá dlite a aisíoc leis na Coimisinéirí Ioncaim chomh luath agus is féidir tar éis fógra a bheith eisithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) . Ní mór an iasacht a bheith aisíoctha laistigh den tréimhse seo a leanas:

  • laistigh de 12 mhí ón dáta báis, má fhaigheann an duine faoi chúram bás
  • laistigh de 6 mhí ó dháta díola nó aistrithe na maoine a bhfuil an tOrdú Muirir déanta ina leith. Baineann sé sin nuair a aistríonn nó nuair a dhíolann an duine faoi chúram an mhaoin i rith a saoil.

Ní ghearrann na Coimisinéirí Ioncaim ús má fhaigheann siad íocaíocht laistigh de na tréimhsí thuas.

Ar aghaidh: Cé leis a ndéanann na Coimisinéirí Ioncaim teagmháil i leith aisíocaíochta?