An scéim iasachta um thithe altranais (Cothrom na Féinne)

Ról na gCoimisinéirí Ioncaim agus Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

Déanann an FSS an scéim seo a riar. Nuair atá an iasacht le híoc ar ais, cuireann siad na Coimisinéirí Ioncaim ar an eolas faoin méid atá dlite agus an dáta ar a bhfuil sé dlite. Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim ansin an iasacht ar son an FSS.

Nuair atá an iasacht íoctha in iomlán, cuireann na Coimisinéirí Ioncaim an FSS ar an eolas faoi agus cuireann siad deireadh leis an Ordú Muirir cláraithe i gcoinne na sócmhainne.

Ar aghaidh: Spriocdháta na haisíocaíochta iasachta