An scéim iasachta um thithe altranais (Cothrom na Féinne)

Cé leis a ndéanann na Coimisinéirí Ioncaim teagmháil i leith aisíocaíochta?

Nuair atáthar ag cur isteach ar an iasacht, soláthraíonn an té atá ag déanamh an iarratais sonraí an duine a bheidh freagrach as an iasacht a íoc ar ais. Tugtar an duine cuntasach cuí ar an duine seo.

Nuair atá an iasacht dlite le bheith aisíoctha, tugann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) sonraí teagmhála an duine chuntasaigh chuí do na Coimisinéirí Ioncaim. Déanann na Coimisinéirí Ioncaim teagmháil leis an duine sin chun aisíocaíocht a fháil.

Ní mór duit an Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a chur ar an eolas má athraíonn sonraí an duine chuntasaigh chuí. Cuireann an FSS na Coimisinéirí Ioncaim ar an eolas ansin.

Ar aghaidh: Aisíocaíochtaí iasachta agus an t-eastát