Daoine scothaosta

Cáin Choinneála ar Ús Taisce (DIRT)

Is cáin é Cáin Choinneála ar Ús Taisce ar ús ar do thaiscí nó airgead i dtaisce. Má tá tú níos sine ná 65 agus má tá d’ioncam bliantúil níos lú ná an teorainn díolúine, féadfaidh sé go bhfuil tú díolmhaithe ó Cháin Choinneála ar Ús Taisce.

Tá tuilleadh eolais ar dhíolúintí ón gCáin Choinneála ar Ús Taisce ar fáil sa rannán Ioncaim bhreise.

Ar aghaidh: Ioncam incháinithe leasa shóisialaigh