Pinsin agus dul ar scor

Má fhágann tú fostaíocht fhadtéarmach, nó má tá aois scoir bainte amach agat, féadfaidh sé go dtosóidh tú ag fáil pinsin. Féach an rannán ar Phinsin agus cáin chun tuilleadh eolais a fháil ar an gcaoi a n-íoctar cáin ar do phinsean.

Féach an rannán ar Fhaoiseamh cánach i leith ranníocaíochtaí pinsin chun tuilleadh eolais a fháil ar fhaoisimh a fhéadfaidh sé go bhfuil tú in ann a éileamh.

Má tá tú 65 bliain d’aois nó níos sine, féach an rannán ar Dhaoine scothaosta chun tuilleadh eolais a fháil ar do theidlíochtaí cánach.