Foirm 11 le haghaidh 2018 – Tíolaic agus Íoc ar ROS

Féadfaidh tú do thuairisceán cánach ioncaim le haghaidh 2018 a thíolacadh anois ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Agus tú ag tíolacadh do thuairisceáin ar líne agus luath:

 • féadtar a bheith cinnte gur chomhlíon tú do dhualgas an tuairisceán a thíolacadh
 • déanfaidh ROS do dhliteanas cánach a ríomh, rud a chabhróidh leat d’fhéinmheasúnú a dhéanamh
 • beidh do mheasúnú ar dhliteanas cánach agat i leith an Mhuirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU) agus Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) de réir mar is cuí
 • agus
 • féadfaidh tú an dáta íocaíochta a shocrú mar 17 Samhain 2019 (an spriocdháta sínte le haghaidh tuairisceán a thíolacadh ar ROS. 31 Deireadh Fómhair 2019 atá ann más tuairisceán páipéir atá á thíolacadh agat). Tá breis eolais faoin
  spriocdháta chun thuairisceáin a thíolacadh ar fáil anseo

Cabhair

Ar na leathanaigh Do Thuairisceán cánach a thíolacadh faoin rannán Féinmheasúnú agus Féinfhostaíocht, gheobhaidh tú cabhair mhionsonraithe, agus réimse físeán, maidir le do thuairisceán cánach ar líne Foirm 11 a chomhlánú.

Aisíocaíochtaí

Má tá aisíocaíocht dlite duit, tabhair do d’aire go n-íocann muid gach aisíocaíocht isteach go díreach i do chuntas bainc. Is gá do chuid sonraí cuntais bainc a bheith ar an taifead ar ROS. Chun é seo a dhéanamh:

 • sínigh isteach ar ROS
 • téigh chuig an leathanach Mo Sheirbhísí Féin
 • téigh chuig Bainistigh Cuntas Bainc
 • agus
 • roghnaigh ‘Ríomhaistriú Airgid a Riar’ faoin rannán Aisíocaíochtaí.

Clárúchán ROS

Déan cinnte go bhfuil tú cláraithe le haghaidh ROS. Logáil isteach ar ROS roimh an spriocdháta le cinntiú go bhfuil tú in ann teacht ar ROS agus do thuairisceán a thíolacadh in am.

Má thugtar fógra duit go bhfuil do dheimhniú digiteach ROS dlite le hathnuachan, bí cinnte é a athnuachan in am.

In 2017 rinne muid nuashonrú ar an bpróiseas cláraithe le haghaidh ROS. Chuir muid ceisteanna slándála san áireamh mar mhodh chun úsáideoirí ROS a fhíorú. Féadann Riarthóirí ROS rogha níos tapúla Logáil Isteach ROS a úsáid má bhíonn deacrachtaí acu logáil isteach ar ROS mar gheall ar an méid seo:

 • fadhbanna leis an bpasfhocal
 • deimhniú digiteach caillte
 • deimhniú digiteach imithe in éag.

Níl ort teagmháil a dhéanamh le Deasc Chabhrach ROS nuair a theastaíonn uait deimhniú ROS a athghníomhú.

Tá físeán maidir leis an chaoi le clárú le haghaidh ROS ar fáil sa rannán Ionad Cabhrach ROS.

Le haghaidh tuilleadh eolais téigh go dtí an rannán Ionad Cabhrach ROS.