Meabhrúchán - spriocdháta CGT

Má dhíol tú, má bhronn tú nó má d’aistrigh tú sócmhainn idir an 1 Eanáir agus an 31 Nollaig 2019, nó a fuair íocaíochtaí caipitil ó na sócmhainní siúd, is é an spriocdháta chun íoc as aon Cháin Gnóthachan Caipitiúil atá le híoc ná  an 15 Nollaig 2019.

I gcás diúscairtí a rinneadh idir an 1 Nollaig agus an 31 Nollaig 2019, is é an spriocdháta íocaíochta ná an 31 Eanáir 2020.

Baineann na socruithe seo leis an uile cháiníocóir, lena n-áirítear cáiníocóirí ÍMAT agus féinfhostaithe.

Mura bhfuil tú cinnte cibé an bhfuil an cháin seo dlite ort nó nach bhfuil féadfaidh tú dul i dteagmháil le comhairleoir cánach nó le hoifig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Tá eolas breise ar fáil ar Cáin Ghnóthachan Caipitiúil (CGC) ar dhíol, bronnadh nó malartú sócmhainne.