Suirbhé na gCoimisinéirí Ioncaim ar fhostóirí

Tá na Coimisinéirí Ioncaim ag déanamh suirbhé ar fhostóirí. Is í aidhm an t-suirbhé seo tuairimí cáiníocóirí a fháil agus cabhar a thabhairt dúinn feabhsú an cháilíocht séirbhís a sholáthraíomar daoibh.

Má bhí tú roghnaithe don shuirbhé, gheofá tú ríomhphost ag tabhairt cuireadh duit ár t-suirbhé gearr a chríochnú roimh an 31 Nollag 2019.

 Ní iarrann an t-suirbhé seo eolas airgeadais nó eolas pearsanta. Ní iarrann Revenue eolas cosúil le seo i ríomhphost nó i t-suirbhé riamh.

Ní eisean ríomh phostanna le nasc suíomh gréasáin i láthair, de réir polasaí Revenue. É sin ráite, bhí eisceacht déanta don seirbhís seo leis an bpríomh aidhm cabhair a thabhairt dúinn feabhsú an cáilíocht séirbhís a sholáthraíomar daoibh.

Más bhfuil aon imní agat i ndáil leis an t-suirbhé, taigh i dteangmháil le surveys@revenue.ie le do thoil.