Inúsáidteacht ROS

Dóibh siúd lena mbaineann sé:

Ní bheidh seirbhísí ar líne na gCoimisinéirí Ioncaim ar fáil ar an 11/09/2023 idir 18:00 agus 19:30 mar gheall ar chothabháil riachtanach.

Beidh tionchar aige seo ar ár seirbhísí don phobal maidir leis an gCáin Maoine Áitiúil, Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim do ghnóthaí, clárú feithiclí agus moChúrsaí le linn na tréimhse sin.

Tabhair do d’aire nach mbeidh tionchar aige seo ar thuairisciú díreach párolla agus na seirbhísí CIU/AES Custam uile.

Is oth linn aon mhíchaoithiúlacht dá thoradh. Go raibh maith agat as d’fhoighne.