Inúsáidteacht ROS

Dóibh siúd lena mbaineann sé:

Ní bheidh seirbhísí ar líne na gCoimisinéirí Ioncaim ar fáil ar 12/06/2021 idir 13:00 agus 16:00 mar gheall ar chothabháil riachtanach.

Beidh tionchar aige seo ar ár seirbhísí don phobal maidir leis an Chustaim AEP, na gCáin Maoine Áitiúil, Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim, Clárú Feithiclí agus moChúrsaí le linn na tréimhse sin.

Tabhair do d’aire nach mbeidh tionchar aige seo ar thuairisciú díreach párolla.

Is oth linn aon mhíchaoithiúlacht mar thoradh air seo. Go raibh maith agat as d’fhoighne.