Inúsáidteacht ROS

Dóibh siúd lena mbaineann sé:

Tá réimse feabhsuithe á dhéanamh againn dár seirbhísí ar 16/09/2019 idir 18:00 agus 19:00.

Beidh tionchar aige seo ar ár seirbhísí don phobal maidir le gCáin Maoine Áitiúil, Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim, Clárú Feithiclí agus moChúrsaí le linn na tréimhse sin.

Is oth linn aon mhíchaoithiúlacht mar thoradh air seo. Go raibh maith agat as d’fhoighne.

Tabhair do d’aire nach mbeidh tionchar aige seo ar thuairisciú díreach párolla.