Inúsáidteacht ROS

Dóibh siúd lena mbaineann sé:

Ní bheidh seirbhísí ar líne na gCoimisinéirí Ioncaim ar fáil ar 26/11/2022 idir 13:00 agus 18:00 mar gheall ar chothabháil riachtanach.

Beidh tionchar aige seo ar ár seirbhísí don phobal maidir leis na gCáin Maoine Áitiúil, Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim do Ghnóthaí, Clárú Feithiclí agus moChúrsaí le linn na tréimhse sin.

Tabhair do d’aire nach mbeidh tionchar aige seo ar thuairisciú díreach párolla agus na Seirbhísí CIU/AEP Custam uile.

Is oth linn aon mhíchaoithiúlacht mar thoradh air seo. Go raibh maith agat as d’fhoighne.