Éileamh a thíolacadh faoin Scéim Tabhartas Carthanúil

Leis an tseirbhís ar líne seo, féadann carthanais éileamh a thíolacadh faoin Scéim Tabhartas Carthanúil (STC).

Féadtar tuilleadh eolais ar choinníollacha na scéime a fháil sa rannán Scéim Tabhartas Carthanúil.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís chun faoiseamh cánach a éileamh

Sínigh isteach ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

 • Faoin rannán ‘Tuairisceán a Thíolacadh’, cliceáil ar ‘Comhlánaigh Foirm ar Líne’
 • Roghnaigh an cineál cánach ‘Tabhartais Charthanúla’ agus an fhoirm ‘CDS1’
 • Cliceáil ar “Tíolaic Tuairisceán”
 • Roghnaigh an tréimhse STC ar mian leat tíolacadh a dhéanamh ina leith
 • Cuir isteach sonraí an Tabhartais agus cliceáil ar ‘Cuir Tabhartas Leis’
 • Cliceáil ar Lean ar aghaidh chun an t-éileamh a Shíniú agus a thíolacadh.

Chun foirmeacha a chomhlánaíodh as líne a thíolacadh

Tá an fhormáid seo oiriúnach le haghaidh éileamh ina bhfuil líon mór deontóirí. Cruthaigh scarbhileog Excel le sonraí na ndeontóirí. Ní mór an comhad Excel a chruthú i bhformáid shonrach agus é a shábháil mar chomhad CSV (comhad teormharcáilte).

Chun tuilleadh eolais a fháil agus sampla de chomhad CSV féach ar schemas and notes do Thabhartais Charthanúla.

Nuair atá an comhad CSV as líne comhlánaithe agat.

Sínigh isteach ar ROS.

 • Faoin rannán ‘Tuairisceán a thíolacadh’, cliceáil ar ‘Uaslódáil Foirm a Comhlánaíodh As líne’
 • Roghnaigh ‘Tabhartais Charthanúla’ ón liosta anuas
 • Cliceáil ar “Uaslódáil Tuairisceán"
 • Ón áis uaslódáil comhaid, cliceáil ar ‘Cuir Comhaid Leis’
 • Roghnaigh an comhad CSV cuí ó do chóras áitiúil
 • Cuir isteach do phasfhocal
 • Cliceáil ar ‘Uaslódáil Comhaid’ chun an comhad a thíolacadh chuig ROS

Nuair a éiríonn leis an gcomhad a uaslódáil, eiseofar uimhir fógra.

Ba chóir go gcuirfeadh an carthanas sonraí bainc ar fáil mar seo a leanas trí ROS chun an aisíocaíocht a éascú ar bhonn aonuaire:

Sínigh isteach ar ROS.

 • Faoin rannán ‘Íocaíochtaí & Aisíocaíochtaí’, roghnaigh ‘Bainistigh Cuntais Bhainc’
 • Faoi Aisíocaíochtaí, roghnaigh ‘Ríomhaistriú airgid a riar’
 • Roghnaigh STC ón liosta cineál na cánach agus cliceáil ar ‘Cuir isteach’
 • Cuir IBAN agus BIC isteach sna réimsí cuí agus roghnaigh ar aghaidh
 • Cuir isteach na sonraí ceannann céana le fíorú go bhfuil an t-eolas ceart
 • Sínigh agus Tíolaic chuig ROS.