Clárú le haghaidh uimhir Clárúcháin agus Aitheantais Oibreora Eacnamaíochta (EORI)

Leis an tseirbhís clárúcháin EORI ar líne, féadtar clárú le haghaidh uimhir EORI ar líne. Más oibreoir eacnamaíochta thú a dhéanann idirghníomhú le húdaráis custam in aon Bhallstát den Aontas Eorpach (AE), teastóidh uimhir EORI uait. Tá an uimhir seo bailí ar fud an AE. Is uimhir tagartha choitinn í le haghaidh idirghníomhú le húdaráis custam de chuid aon Bhallstáit.

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís a úsáid

Chun an tseirbhís a úsáid, is gá an méid seo a leanas a bheith agat:

  • do shonraí logála isteach le haghaidh Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS), chomh maith le deimhniú digiteach bailí le haghaidh ROS.
  • clárúchán le haghaidh custam agus máil in ROS.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Má tá tú ag teacht ar an tseirbhís seo trí moChúrsaí, ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar chlárúchán EORI trí M’Fhiosruithe.

Má tá tú ag teacht ar an tseirbhís seo trí ROS, ní mór duit clárú le haghaidh custaim agus mál. Féadtar clárú leis na céimeanna seo a leanas:

  • Ar an gcluaisín ‘Mo Sheirbhísí Féin’, oscail an rannán ‘Seirbhísí Eile’ agus cliceáil ar ‘Riar Clárúcháin Chánach’.
  • Faoi ‘Roghanna Clárúcháin’, cliceáil ar ‘Cláraigh’ in aice le ‘Custaim & Mál’.
  • Cuir na sonraí uile isteach ar an bhfoirm ríomh-Chlárúcháin.
  • Beidh rogha ticbhosca ann chun dearbhú a thabhairt má tá tú ag iompórtáil/easpórtáil earraí ó/chuig an AE. Mura roghnaíonn tú é seo, cliceáil ar ‘Cuir le d’iarrataí’.
  • Faoin rannán ‘D’Iarrataí’, cliceáil ar ‘Cuir isteach’.
  • Beidh tú cláraithe anois le haghaidh custaim agus mál.

Nuair a bheidh an clárúchán seo comhlánaithe ina iomláine agat, féadtar ansin iarratas a dheanamh ar uimhir EORI tríd an bpróiseas céanna a bhfuil achoimre air thuas.