Fuascailt lasta a fhíorú

Leis an tseirbhís Fíoraithe um Scaoileadh Coinsíneachta (FSC), féadann oibreoirí locaí doiciméid imréitigh a fhíorú. Is bealach simplí agus slán é chun seiceáil a dhéanamh ar líne go bhfuil earraí imréitithe ag Custaim, le go gceadófaí iad a scaoileadh.

Cuirtear ceann de na freagraí seo a leanas ar fáil de bhun na seirbhíse seo:

  • Scaoileadh na hearraí (dáta an scaoilte san áireamh).
  • Níor scaoileadh na hearraí.
  • Níl uimhir an dearbhaithe Custam ar an gcomhad.

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís a úsáid

Chun teacht ar an tseirbhís FSC, is gá an méid seo a leanas a bheith agat:

  • do shonraí logála isteach le haghaidh Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS), chomh maith le deimhniú digiteach bailí le haghaidh ROS.
  • uimhir dearbhaithe custam an lasta.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Féadtar teacht ar an tseirbhís seo trí ROS ach na céimeanna seo a leanúint:

  • Íoslódáil an feidhmchlár FSC agus sábháil é ar an deasc ar do ríomhaire.
  • Nuair a bheidh an feidhmchlár suiteáilte, féadtar logáil isteach ar ROS le do dheimhniú digiteach.
  • Cuir isteach uimhir dearbhaithe Custam an lasta is mian leat a fhíorú.
  • Fán go bhfreagróidh an tseirbhís le cur in iúl go bhféadtar an lasta a scaoileadh chuig d’áitreabh.