Táille ceadúnais máil a íoc ar líne

Leis an tseirbhís táille ceadúnais máil, féadtar do tháillí  ceadúnas máil a íoc ar líne. Teastaíonn ceadúnas máil chun earraí áirithe a dhíol nó a tháirgeadh, nó chun gníomhaíochtaí áirithe a reáchtáil.

An méid a theastaíonn chun teacht ar an tseirbhís

Chun teacht ar an tseirbhís seo, is gá an méid seo a leanas a bheith agat:

  • d’uimhir tagartha ceadúnais
  • Treoir Dochair Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (RDI)[1]
  • imréiteach cánach agus na doiciméid atá ar an liosta ar d’fhógra.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Tá an tseirbhís seo ar fáil trí ROS, ach na céimeanna seo a leanas a leanúint:

  • Cliceáil ar an gcluaisín ‘Mo Sheirbhísí Féin’ ón bpríomh-roghchlár ROS.
  • Sa rannán ‘Tíolaic tuairisceán’, roghnaigh an cineál tuairisceáin ‘Ceadúnas Máil’.
  • Roghnaigh ‘Athnuachan Ceadúnais Máil’.
  • Ticeáil le cinntiú gur tú an sealbhóir ceadúnais agus go bhfuil na doiciméid ar an liosta agat.
  • Údaraigh an íocaíocht.

[1] Mura bhfuil Treoir Dochair ROS socraithe agat le haghaidh ceadúnais mháil, teastóidh an dá rud seo le haghaidh an chuntais bainc atá comhlíontach le SEPA (an Limistéar Aonair d’Íocaíochtaí Aonair): an Uimhir Idirnáisiúnta Cuntais Bainc (IBAN); agus an Cód Aitheantais Bainc (BIC). Le haghaidh tuilleadh eolais ar Threoracha Dochair ROS, féach Treoir Dochair Dhírigh ROS.