Iarratas a dhéanamh ar dhíolúine chánach i gcás carthanas nó comhlachtaí spóirt

Leis an tseirbhís ar líne seo, féadann carthanais agus comhlachtaí spóirt iarratas a dhéanamh ar dhíolúine chánach.  

Féadann carthanais iarratas a dhéanamh ar dhíolúine chánach má tá siad cláraithe leis an Údarás Rialála Carthanas agus má úsáideann siad a gcistí uile chun críocha carthanúla amháin. Féadtar tuilleadh eolais a fháil sa rannán Díolúine chánach do charthanais.

Féadann comhlachtaí spóirt iarratas a dhéanamh ar fhaoiseamh cánach más é an t-aon chuspóir atá aige ná an méid thíos a chur chun cinn:

  • cluiche nó spórt lúthchleasach
  • cluiche nó spórt amaitéarach

agus

  • go n-úsáidtear na cistí uile chun na críche seo.

Féadtar tuilleadh eolais a fháil sa rannán Díolúine chánach do chomhlachtaí spóirt.

Cé dó an tseirbhís seo?

Is do charthanais agus comhlachtaí spóirt an tseirbhís seo, ar mian leo díolúine chánach ó íocaíochtaí áirithe a fháil. 

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís chun díolúine chánach a éileamh

Féadtar teacht ar an tseirbhís seo trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)

Cliceáil ar:

  • Mo Sheirbhísí
  • Seirbhísí Eile
  • Ríomh-Iarratais Carthanas agus Comhlachtaí Spóirt.