Changing your personal details

Seoladh a athrú

Más gá duit do sheoladh a thabhairt cothrom le dáta, féadtar é seo a dhéanamh tríd moChúrsaí le:

 • síniú isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar ‘Mo Phróifíl’ agus ansin ‘Mo shonraí’
 • ‘Cuir in Eagar’ a roghnú faoin rannán ‘Sonraí teagmhála’.

Eolas pearsanta

Chun d’ainm nó d’inscne a athrú, féadtar teagmháil a dhéanamh linn ar cheann de na bealaí seo:

Má tá tú ag athrú d’inscne ar ár dtaifid, is gá Deimhniú Aitheantais Inscne cothrom le dáta a bheith againn. Le haghaidh tuilleadh eolais ar Dheimhniú Aitheantais Inscne a fháil, féach ar shuíomh idirlín na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS).

Sonraí bainc

Más gá duit do shonraí cuntais bainc a thabhairt cothrom le dáta, féadtar é seo a dhéanamh le moChúrsaí nó le ROS.

Chun do shonraí bainc ÍMAT a thabhairt cothrom le dáta in moChúrsaí:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar ‘Mo Phróifíl’ agus ansin ‘Mo shonraí’
 • ‘Cuir in Eagar’ a roghnú faoin rannán ‘Sonraí bainc’
 • tabhair do chuid sonraí bainc cothrom le dáta de réir mar a iarrtar agus cliceáil ar ‘Sábháil athruithe’.

Chun é seo a dhéanamh ar ROS, lean na céimeanna seo:

 • ar phríomh-roghchlár ROS, cliceáil ar an gcluaisín ‘Mo Sheirbhísí Féin’
 • ón rannán ‘Íocaíochtaí & Aisíocaíochtaí’, roghnaigh ‘Bainistigh Cuntais Bhainc’
 • ón rannán ‘Aisíocaíochtaí’, roghnaigh ‘Ríomhaistriú airgid a riar’
 • cliceáil ar ‘Cuir isteach’ don chineál cánach ar mian leat cuntas bainc a ainmniú ina leith
 • De rogha air sin, cliceáil ar ‘Leasaigh’ don chineál cánach ar mian leat cuntas bainc nua a ainmniú ina leith.