Do shonraí pearsanta a athrú

Seoladh a athrú

Más gá duit do sheoladh a thabhairt cothrom le dáta, féadtar é seo a dhéanamh le moChúrsaí ach an méid seo a dhéanamh:

 • síniú isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar ‘Mo Phróifíl’ agus ansin ‘Mo shonraí’
 • ‘Cuir in Eagar’ a roghnú faoin rannán ‘Sonraí teagmhála’.

Sonraí bainc

Más gá duit do shonraí cuntais bainc a thabhairt cothrom le dáta, féadtar é seo a dhéanamh le moChúrsaí nó le ROS.

Chun do shonraí bainc ÍMAT a thabhairt cothrom le dáta in moChúrsaí:

 • sínigh isteach ar moChúrsaí
 • cliceáil ar ‘Mo Phróifíl’ agus ansin ‘Mo Shonraí’
 • roghnaigh ‘Cuir in Eagar’ faoin rannán ‘Sonraí bainc’
 • tabhair do chuid sonraí bainc cothrom le dáta de réir mar a iarrtar agus cliceáil ar ‘Sábháil athruithe’.

Chun é seo a dhéanamh ar ROS, lean na céimeanna seo:

 • ar phríomh-roghchlár ROS, cliceáil ar an gcluaisín ‘Mo Sheirbhísí Féin’
 • ón rannán ‘Íocaíochtaí & Aisíocaíochtaí’, roghnaigh ‘Bainistigh Cuntais Bhainc’
 • ón rannán ‘Aisíocaíochtaí’, roghnaigh ‘Ríomhaistriú airgid a riar’
 • cliceáil ar ‘Cuir isteach’ don chineál cánach ar mian leat cuntas bainc a ainmniú ina leith
 • de rogha air sin, cliceáil ar ‘Leasaigh’ don chineál cánach ar mian leat cuntas bainc nua a ainmniú ina leith.

Athruithe d’eolas pearsanta

Tá an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) freagrach as an Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) a bhainistiú do gach duine aonair. Áirítear leis seo athruithe ainm agus aitheantas inscne. Le haghaidh tuilleadh eolais air seo, féach ar shuíomh idirlín an RCS faoi:

Ní leasóidh na Coimisinéirí Ioncaim do thaifead cánach ach amháin maidir le d’ainm nó d’inscne nuair atá taifid UPSP an RCS tugtha suas chun dáta.