Do dheimhniú digiteach ROS a bhainistiú nó a athnuachan

Ní mór deimhniú digiteach a bheith agat chun teacht ar Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Gheobhaidh tú deimhniú digiteach nuair a chomhlánaíonn tú an próiseas clárúcháin 3 chéim le haghaidh ROS.

Cé dó atá an deimhniú digiteach ROS?

Teastaíonn an deimhniú digiteach ROS ó dhaoine aonair, comhlachtaí agus eintitis eile chun teacht ar sheirbhísí ar líne le haghaidh cánacha gnó. Teastaíonn sé ó ghníomhairí chomh maith chun teacht ar sheirbhísí ar líne dá gcliaint.

Cén chaoi le deimhnithe digiteacha ROS a bhainistiú nó a athnuachan

Ní mór duit do dheimhniú digiteach ROS a athnuachan ó am go ham ar chúiseanna slándála. Seolfaidh muid ríomhphost meabhrúcháin chugat nuair atá sé in am do dheimhniú a athnuachan.

Seiceáil go bhfuil do sheoladh ríomhphoist in ROS cothrom le dáta sa chluaisín ‘Próifíl’ ar ROS.

Nuair atá do dheimhniú digiteach dlite le hathnuachan, gheobhaidh tú meabhrúchán nuair a logálann tú isteach ar ROS. Meabhrófar duit do phasfhocal a athrú agus beidh ar Riarthóirí ROS ceisteanna slándála a shocrú mura bhfuil siad socraithe cheana féin.

Bí cinnte cúltaca a dhéanamh de do dheimhniú digiteach agus é a shábháil nuair a fhaigheann tú deimhniú nua nó nuair a dhéantar do dheimhniú a athnuachan.

Mura ndéanann tú an deimhniú a athnuachan, rachaidh sé in éag. Leis an rogha Athshocraigh Sonraí Logála Isteach, féadann Riarthóirí ROS deimhniú nua ROS a íoslódáil sa chás go gcailltear an deimhniú ROS nó má théann sé in éag, nó dhéantar dearmad den phasfhocal.

Féadtar tuilleadh eolais a fháil san Ionad Cabhrach ROS.