Bainistigh do chlárúcháin chánach

Leis an tseirbhís clárúcháin cánach, féadtar bainistiú a dhéanamh ar an bpróiseas chun clárú le haghaidh cánacha ar líne. Ní mór duit a bheith cláraithe le haghaidh moChúrsaí nó Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun an tseirbhís seo a úsáid.

Féadtar é a úsáid chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • gnóthas nua a chlárú le haghaidh cánach
 • gnóthas atá ann cheana féin a chlárú le haghaidh cánacha breise
 • clárúcháin chánach a chealú le haghaidh gnóthas atá ann cheana féin
 • athchlárú le haghaidh cánach
 • comhpháirtíocht nó iontaobhas a chlárú
 • gníomhaire a ainmniú le haghaidh ceann de do chuid clárúchán cánach. Tá sé seo i gceist le haghaidh custaiméirí ROS amháin. 

Custaiméirí nach bhféadann an tseirbhís a úsáid

Ba chóir d’iarratasóirí in aon cheann de na catagóirí nó cúinsí seo a leanas leanúint d’iarratais pháipéir a thíolacadh dá n-oifig ceantair de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim:

 • Custaiméirí nach bhfuil incháilithe faoi láthair clárú le haghaidh moChúrsaí.
 • Céilí neamh-inmheasúnaithe
 • Sa chás go bhfuil stiúrthóirí neamhchónaitheach ann.
 • Comhlachtaí neamhchorpraithe nó eagraíochtaí neamhbhrabúis (scoileanna, boird bhainistíochta, carthanais, mar shampla).
 • Leachtaitheoirí
 • Glacadóirí
 • Seiceadóirí
 • Gníomhairí bailiúcháin
 • Athchlárúcháin CBL nó CCI.

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís a úsáid

Chun an tseirbhís a úsáid, is gá an méid seo a leanas a bheith agat:

 • do chuid sonraí clárúcháin le haghaidh moChúrsaí nó ROS
 • an cineál cánach is mian leat a chlárú, a scor nó a athchlárú
 • an dáta is mian leat é a chlárú, a scor nó a athchlárú.  

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Tá an tseirbhís ar fáil trí moChúrsaí, ach an cárta ‘Bainistigh Mo Thaifead’ a oscailt agus cliceáil ar ‘Clárúcháin Chánach’. 

Tá an tseirbhís seo ar fáil trí ROS, ach an cluaisín ‘Mo Sheirbhísí Féin’ a oscailt agus cliceáil ar ‘Bainistigh Clárúcháin Chánach’ a chliceáil.