Bainistigh do chlárúcháin chánach

Leis an tseirbhís clárúcháin canach, féadtar bainistiú a dhéanamh ar an bpróiseas chun clárú le haghaidh cánacha ar líne. Ní mór duit a bheith cláraithe le haghaidh moChúrsaíSeirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun an tseirbhís seo a úsáid.

Féadtar é a úsáid chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • Gnó nua a chlárú le haghaidh cánach.
 • Gnó atá ann cheana féin a chlárú le haghaidh cánacha breise.
 • Clárúcháin chánach a chealú le haghaidh gnó atá ann cheana féin.
 • Athchlárú le haghaidh cánach.
 • Comhpháirtíocht nó iontaobhas a chlárú.
 • Gníomhaire a ainmniú le haghaidh ceann de do chuid clárúchán cánach. Tá sé seo i gceist le haghaidh custaiméirí ROS amháin. 

Custaiméirí nach bhféadann an tseirbhís a úsáid

Ba chóir d’iarratasóirí in aon cheann de na catagóirí nó cúinsí seo a leanas leanúint d’iarratais pháipéir a thíolacadh dá n-oifig ceantair de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim:

 • Custaiméirí nach bhfuil incháilithe faoi láthair clárú le haghaidh moChúrsaí.
 • Céilí neamh-inmheasúnaithe.
 • Cuideachtaí nach bhfuil stiúrthóirí atá cónaitheach in Éirinn acu.
 • Comhlachtaí neamhchorpraithe nó eagraíochtaí neamhbhrabúis (scoileanna, boird bhainistíochta, carthanais, mar shampla), nach ndéanann gníomhaire ionadaíocht dóibh.
 • Seiceadóirí.
 • Gníomhairí bailiúcháin.

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís a úsáid

Chun an tseirbhís a úsáid, is gá an méid seo a leanas a bheith agat:

 • Do chuid sonraí clárúcháin le haghaidh moChúrsaí nó ROS.
 • An cineál cánach is mian leat a chlárú, a scor nó a athchlárú.
 • An dáta is mian leat é a chlárú, a scor nó a athchlárú.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Tá an tseirbhís ar fáil trí moChúrsaí, ach an cárta ‘Bainistigh Mo Thaifead’ a oscailt agus cliceáil ar ‘Clárúcháin Chánach’.

RAZOR VIEW ERROR
The control '' has raised the following error:
Cannot perform runtime binding on a null reference

Tá an tseirbhís seo ar fáil trí ROS, ach an cluaisín ‘Mo Sheirbhísí Féin’ a oscailt agus ‘Bainistigh Clárúcháin Chánach’ a chliceáil.

RAZOR VIEW ERROR
The control '' has raised the following error:
Cannot perform runtime binding on a null reference