M’Fhiosruithe

Is áis shlán ar líne é M’Fhiosruithe ina bhféadtar comhfhreagras chuig nó ó na Coimisinéirí Ioncaim a sheoladh, a fháil agus a rianú.

Cé atá i dteideal an tseirbhís a úsáid?

Chun an tseirbhís seo a úsáid, ní mór duit a bheith cláraithe le haghaidh moChúrsaí nó Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Is féidir le custaiméirí Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT) teacht ar an tseirbhís trí MoChúrsaí ach:

 • cliceáil ar 'M'Fhiosruithe' sa chúinne ar thaobh na láimhe deise ar bharr an scáileáin
 • cliceáil ar ‘M’Fhiosruithe’ faoin gcárta 'Bainistigh Mo Thaifead'.

Aon chustaiméirí gnó a bhfuil deimhniú digiteach ROS acu, féadann siad teacht ar an tseirbhís trí ROS ón rogha ‘M'Fhiosruithe’ faoi ‘Seirbhísí Eile’.

Ní mór do ghníomhairí teacht ar M’Fhiosruithe trí ROS más mian leo fiosrú a dhéanamh faoi chúrsaí cánach cliaint. Féadtar teacht ar na roghanna atá ar fáil do ghníomhairí ach cliceáil ar an gcluaisín 'Seirbhísí TAIN', agus ansin  ‘M'Fhiosruithe’ faoi 'Seirbhísí Eile' ar ROS.

Aon ghníomhairí atá bunaithe thar lear agus a bhfuil Uimhir Aitheantais Comhairleora Cánach (TAIN) acu ach gan Uimhir Tagartha Cánach Éireannach (UTC) acu, féadfaidh siad clárú le haghaidh ROS leis an TAIN.

Cén chaoi le fiosrúchán a sheoladh

 1. Sínigh isteach ar MoChúrsaí nó ar ROS.
 2. Cliceáil ar ‘M’Fhiosruithe’.
 3. Roghnaigh ‘Cuir Fiosrú Nua Leis’.
 4. Ní mór d'úsáideoirí ROS catagóir a roghnú ón roghchláir anuas:
  • ‘Baineann m’Fhiosrú le’
  •  agus
  • ‘Agus níos beaichte’.
 5. Cuir isteach d’fhiosrú sa bhosca ‘Sonraí an Fhiosraithe’.
 6. Do sheoladh ríomhphoist a dheimhniú.
 7. Cliceáil ar ‘Tíolaic Fiosrú’ chun an próiseas a chur i grích.

Do chomhfhreagras a rianú

Féadfaidh tú dul chun cinn d’fhiosraithe a sheiceáil ach féachaint ar an gcolún ‘Stádas’ ar an scáileán ‘Taifead Fiosruithe’ trí MoChúrsaíROS.

Leis an gcóras rianaithe, féadfaidh tú:

 • féachaint ar an stádas reatha maidir le fiosrú a bhí tíolactha agat trí M’Fhiosruithe
 • agus
 • an rannóg reatha atá ag déileáil le d’fhiosrú a fheiceáil.

Stádas an chórais rianaithe

Stádas

Cur síos

Faighte

Fuair na Coimisinéirí Ioncaim d’fhiosrú agus déanfar é a threorú chuig scuaine chun go bpróiseáiltear é.

Idir lámha

Tá d’fhiosrú i scuaine chun go bpróiseáiltear é faoi láthair.

Críochnaithe

Tá d’fhiosrú críochnaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim.

Aiseolas ó Chustaiméirí ar Feitheamh

D’iarr na Coimisinéirí Ioncaim rud éigin ón gcustaiméir agus go bhfuil siad ag feitheamh ar fhreagra a fháil uathu. Tá sé seo le feiceáil mar 'Aiseolas ar Feitheamh’ in M'Fhiosruithe.

Seolta ag na Coimisinéirí Ioncaim

Tugann sé seo le fios gur sheol na Coimisinéirí Ioncaim an teachtaireacht.

Féadtar amharc freisin ar cén áit a bpróiseálfar d’fhiosrú. Féadtar teacht ar an eolas seo ach cliceáil ar an bhfiosrú is mian leat a fheiceáil.

Polasaí coinneála sonraí M’Fhiosruithe

Beidh do mhíreanna ar fáil ar feadh suas le deich mbliana ón dáta críochnaithe.

 • Ní bheidh do mhíreanna le feiceáil taobh istigh de chóras M’Fhiosruithe a thuilleadh sé bliana ón dáta críochnaithe.
 • Beidh tú in ann mír a fháil le ar feadh ceithre bliana eile tríd an taifead a iarraidh ó na Coimisinéirí Ioncaim. Tar éis cheithre bliana ní bheidh tú in ann é seo a dhéanamh.

Má tá míreanna de dhíth ort ar feadh thréimhse níos faide ná an tréimhse choinneála deich mbliana, bain usáid as feidhmeanna taobh istigh de M’Fhiosruithe chun sábháil leictreonach mar PDF a dhéanamh. Féadtar iad a phriontáil agus a chur le do chomhaid páipéar ansin.