M’Fhiosruithe

Is áis shlán ar líne é M’Fhiosruithe ina bhféadtar comhfhreagras a sheoladh agus a fháil chuig nó ó na Coimisinéirí Ioncaim.

Cé atá i dteideal an tseirbhís a úsáid?

Chun an tseirbhís seo a úsáid, ní mór duit a bheith cláraithe le haghaidh moChúrsaí nó Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). 

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Aon chustaiméirí gnó a bhfuil deimhniú digiteach ROS acu, féadann siad teacht ar ROS ón gcluaisín ‘Mo Sheirbhísí Féin’ agus ansin ‘Seirbhísí Eile’.

Ní mór do ghníomhairí teacht ar M’Fhiosruithe trí ROS más mian leo fiosrú a dhéanamh faoi chúrsaí cánach cliaint.

Aon ghníomhairí atá bunaithe thar lear agus a bhfuil Uimhir Aitheantais Comhairleora Cánach (TAIN) acu ach gan Uimhir Tagartha Cánach Éireannach acu, féadfaidh siad clárú le haghaidh ROS leis an TAIN. 

Féadann custaiméirí ÍMAT teacht ar an tseirbhís trí moChúrsaí, ach an cárta ‘Bainistigh Mo Thaifead’ a oscailt agus ‘M’Fhiosruithe’ a chliceáil.

Nasc chuig Fiosruithe Stairiúla

Féadtar teacht ar M’Fhiosruithe tríd an nasc seo a leanas ar feadh tréimhse shrianta le go mbeidh custaiméirí in ann teacht ar a bhfiosruithe stairiúla.