Déan athbhreithniú ar do cháin le haghaidh bliain roimhe – custaiméirí ÍMAT

Más custaiméir ÍMAT thú, féadtar athbhreithniú a dhéanamh ar do cháin le haghaidh aon cheann de na ceithre bliana cánach roimhe. Féadtar chomh maith Ráiteas deireadh bliana (P21) a iarraidh le haghaidh gach aon cheann de na blianta.

Féadfaidh sé nach bhfuil na sonraí uile íoca agus tíolactha ar thaifead na gCoimisinéirí Ioncaim fós le haghaidh na bliana a bhfuil tú ag déanamh athbhreithniú uirthi. Mura bhfuil, is gá duit na sonraí seo a sholáthar ó P60 nó P45 ón bhfostóir cuí.

Cén chaoi le hathbhreithniú a dhéanamh ar do cháin

Féadtar do cháin a athbhreithniú ach Foirm 12 a chomhlánú nó Ráiteas Deireadh Bliana (P21) a iarraidh.

Féadtar Foirm 12 a thíolacadh i leith na bliana inar gá duit athruithe a dhéanamh do do thaifead cánach. Folaíonn sé seo éilimh le haghaidh costais sláinte. Má tá tú faoin mbonn measúnaithe chomhpháirtigh, ní mór don chéile inmheasúnaithe an Fhoirm 12 a chomhlánú. Féadann an céilí neamh-inmheasúnaithe Foirm 12 a thíolacadh ach roghnú a bheith mar an gcéile inmheasúnaithe le haghaidh bliain chánach áirithe.

Féadfaidh sé nach gá duit athruithe a dhéanamh do do thaifead, seachas sonraí pá, cánach agus Muirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU) a chur leis. Más ea, níl le déanamh ach Ráiteas Deireadh Bliana (P21) a iarraidh don bhliain chuí. Má tá tú faoin mbonn measúnaithe chomhpháirtigh, féadann ceachtar céile an t-iarratas seo a dhéanamh.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís 

Féadtar teacht ar an tseirbhís trí moChúrsaí, ach na céimeanna seo a leanúint:

  • Cliceáil ar an nasc 'Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín ‘Seirbhísí ÍMAT’.
  • Roghnaigh Fhoirm 12 nó Ráiteas Deireadh Bliana (P21) don bhliain chuí.