Déan athbhreithniú ar do cháin le haghaidh bliain roimhe – custaiméirí ÍMAT

Más custaiméir ÍMAT thú, féadtar athbhreithniú a dhéanamh ar do cháin le haghaidh aon cheann de na ceithre bliana cánach roimhe. 

Cén chaoi le hathbhreithniú a dhéanamh ar do cháin

2019 agus blianta ina dhiaidh

Féadtar féachaint ar Réamhráiteas Deireadh Bliana in moChúrsaí.

Is réamháireamh é seo amháin. Taispeánfaidh sé má tá an tsuim cheart chánach agus MSU don bhliain íoctha agat. Tá sé bunaithe ar an eolas atá ar an taifead ag na Coimisinéirí Ioncaim. Más mian leat Ráiteas Dliteanais a fháil, ní mór duit Tuairisceáin Cánach Ioncaim a chomhlánú. Tá feidhm leis seo fiú amháin murar mian leat creidmheasanna breise a éileamh nó athruithe a dhéanamh do do thaifead cánach.

2018 agus blianta roimhe

Féadtar athbhreithniú a dhéanamh ar do cháin trí Thuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú, nó le Ráiteas Dliteanais.

Féadtar Tuairisceán Cánach Ioncaim a thíolacadh i leith na bliana inar gá duit athruithe a dhéanamh do do thaifead cánach. Folaíonn sé seo éilimh le haghaidh costais sláinte.

Féadfaidh sé nach gá duit athruithe a dhéanamh do do thaifead, seachas sonraí pá, cánach agus Muirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU) a chur leis. Más ea, níl le déanamh ach Ráiteas Dliteanais a iarraidh don bhliain chuí. Má tá tú faoin mbonn measúnaithe chomhpháirtigh, féadann ceachtar céile an t-iarratas seo a dhéanamh.

I gcás gach bliain, má tá tú faoin mbonn measúnaithe chomhpháirtigh, ní mór don chéile inmheasúnaithe an Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú. Féadann an céilí neamh-inmheasúnaithe Tuairisceán Cánach Ioncaim a thíolacadh ach roghnú a bheith mar an gcéile inmheasúnaithe le haghaidh bliain chánach áirithe.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís 

Féadtar teacht ar an tseirbhís trí moChúrsaí, ach na céimeanna seo a leanúint:

2019 agus blianta ina dhiaidh

  • Cliceáil ar an nasc 'Déan athbhreithniú ar do cháin’ faoin gcluaisín ‘Seirbhísí ÍMAT’.
  • Roghnaigh ‘Ráiteas Dliteanais’
  • Roghnaigh ‘Comhlánaigh tuairisceán Cánach Ioncaim’

2018 agus blianta roimhe

  • Roghnaigh an ‘Ráiteas Dliteanais’ nó an ‘Tuairisceán Cánach Ioncaim’ don bhliain chuí.